Ole Bjerregaard, byrådsmedlem og kandidat til KV17. Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bjerregaard, byrådsmedlem og kandidat til KV17. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat:

Regionens besparelser på busruter uacceptable

Af Ole Bjerregaard (V), Syddjurs Byråd:

“Region Midtjylland har varslet, at de vil ophøre med at finansiere rute 351 (Ebeltoft-Grenaa) og ruten 212 (Ebeltoft-Randers) på strækningen Ebeltoft-Ryomgård – altså lukke disse ruter.

Rute 351 kan jo ikke lukkes, for dermed er der ingen kollektiv trafik Ebeltoft-Grenaa, men heller ikke til bl.a. Holme, Hyllested, Rosmus(skolen) og Balle, og mange unge benytter ruten til skole/uddannelse i Grenaa.

Rute 212 er ruten, der forbinder Djursland nord/syd, og det er ruten fra Ebeltoft-området til Randers Sygehus, som er områdets sygehus. Hvis lukningen sker, må regionen jo beslutte området skal tilknyttes syghusene i Århus, så rute 123 (Ebeltoft-Århus) kan benyttes til sygehusene. Bl.a Tirstrup mister også forbindelse i begge retninger. Folk, der skal til bl.a. jobcenter og borgerservice og i øvrigt handle i Ebeltoft kan heller ikke komme frem. Det her er helt galt.

Regionen løber jo fra et mangeårigt princip om, at de betaler busruter, der krydser kommunegrænserne, og den kollektive trafik opretholdes mellem de større byer i regionen.

Regionen får en pulje penge fra staten til at drifte Regionens opgaver, og kan de så ikke få pengene til at slå til, pålægger de åbenbart kommunerne at overtage en del af deres udgifter.
Hvis det sker, må regionerne have reduceret den statslige pulje, og kommunerne have øget deres statslige bloktilskud med et tilsvarende beløb.

Jeg håber, at en fornuftig dialog med regionen kan ændre dette oplæg. Alternativet er en årlig kommunal udgift på ca. 4 mio. kroner – for ruterne skal opretholdes.”

Publiceret 03 August 2017 11:09