Niels Basballe

Niels Basballe

Debat Norddjurs:

Trafikkaos truer Århusvej ind mod Grenaa

Af Niels Basballe (S), næstformand i Miljø og Teknik i Norddjurs Kommune:

“Banedanmark er som følge af aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra 2009 i gang med at øge sikkerheden på jernbanenettet i Danmark. Dette sker bl.a. ved at nedbringe antallet af overkørsler over banen mest muligt. De overkørsler, der ikke kan nedlægges, skal sikres med bomanlæg.

Banedanmark har planer om at lukke de fleste markoverkørsler, der fungerer som private fællesveje. Så det er ikke udelukkende for tilblivelsen af Letbanen, at baneoverkørslerne nedlægges.

Ifølge Banedanmarks forslag om lukning af markoverkørsler vil især 3 få alvorlige trafiksikkerhedsmæssige følger for trafikken ind ad hovedvej A15 mod Grenaa.

Det drejer sig om 114 (Lundskov),- 120 (Tolstrup), - 125 (Hessel). Disse 3 markoverkørsler vil tvinge kørsel med kæmpe store landbrugsredskaber, samt lastvogntog, og anden form for tung og langsom kørende trafik ud på hovedvej A15.

Der skal i stedet for etableres nye tilgangsveje til de landbrugsarealer, der er nævnt her.

For eksempel ved lukning af 125 Hessel skal der etableres en erstatningsvej fra Århusvejkrydset og tilbage til arealer ved Hessel.

Alene her er der anført op til 1500 kørsler/år ind ad Århusvej med tunge maskiner og langsom fart.
Jeg vil lige erindre om, at der for ikke så mange år siden, skete en dødsulykke netop her, hvor en motorcykel kørte ind i siden på en svingende traktor, som skulle ud på arealerne ved Hessel.
Århusvejkrydset er allerede nu kendt for trængselsproblemer.

Derfor forstår jeg ikke, at Vejdirektoratet, uden anmærkning, har sagt god for Banedanmarks forslag.
Jeg har foreslået, at der etableres tunneller de 3 steder her. Tilfældigt er disse 3 placeret så højt, at etablering af tunnel vil virke logisk.

En tunnel vil koste cirka 785.000 kroner (excl. moms) leveret og monteret, excl. jordarbejde og fugtisolering, hvorimod et konsulentfirma mener, det vil koste 3,3 - 3,8 mio i alt/tunnel. Det hænger ikke rigtigt sammen.

Jeg vil anmode forvaltningen om at undersøge, hvad Banedanmark regner med, erstatningsvejene de 3 steder vil løbe op i.

Trafiksikkerheden og genen vil blive et kæmpe problem, hvis al denne trafik skal på hovedvejene, hvorimod en tunnelløsning de 3 steder ingen påvirkning overhovedet vil få for trafikken.

Og landbruget vil ikke blive generet i deres daglige arbejde og slippe for store ekstra udgifter.
Jeg er udmærket klar over, at det er en sag mellem lodsejerne og Banedanmark at forhandle deres overkørsler. Det kan kommunen ikke blande sig i.

Men jeg mener, det får så store katastrofale konsekvenser for vores regionsveje og kommunale veje, at dette ikke må ske, når der er alternative muligheder.

Og hvorfor skal det også igennem de respektive udvalg i kommunen, hvis ikke vi har nogen mulighed for at udtale alternative forslag.

Når nu Banedanmark alligevel skal foretage sporombygning, vil det give mening at etablere tunneller, inden dette arbejde udføres.

Jeg forestiller mig, at det kan blive svært at være den lodsejer som skal i forhandling om lukning af deres markoverkørsel, når man er oppe imod Banedanmark og Vejdirektoratet, som har sagt god for forslaget.

Hvis der ikke opnås enighed, skal en Kommissarius tage en beslutning, som efterfølgende ikke kan ankes.

Der er skrevet ind i beslutningsprotokollen efter KB mødet at:

Miljø- og teknikudvalget har herved ikke taget stilling til private overkørsler, men forholder sig positivt overfor forslag om tunnelløsninger.
Udvalget udtrykker endvidere stor bekymring i forhold til trafiksikkerheden på Århusvej, hvis den private overgang ved Hessel lukkes. Det bemærkes, at der allerede i dag er trængselsproblemer i Århusvejkrydset.

Jeg havde gerne set det mere slagkraftigt. Jeg vil ihvertfald stærkt anbefale, at der etableres 3 tunneller her.”

Publiceret 03 August 2017 22:00