Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

Djursland har brug for to målrettede lobbyister

Af Lars Bakmann, Birkebakken 6, Tirstrup, 8400 Ebeltoft:

Indledningsvis skal jeg bekende, at jeg ikke har en dyb indsigt i de kommunale forretningsgange, det være sig både de politiske og de administrative.

Imidlertid vil jeg gerne bringe et forslag, hvad angår infrastrukturen på Djursland.

Det er vist ingen hemmelighed, at infrastrukturen til og fra Djursland er under konstant pres. Vejnettet er ganske vist blevet bedre, omend ikke godt, men færge og flyforbindelser har oplevet det ene tilbageslag efter det andet gennem de sidste 20 år.

Vores politikerne gør en indsats, men dog mest, når der er valg i sigte. Der er også kommunale udvalg, der inviterer partifæller fra Christiansborg på besøg, og giver disse en guidet tur rundt på vores halvø, så man ved selvsyn kan se, hvor der skal focuseres på Djursland, men den slags ender som regel i uforpligtende hensigtserklæringer.

Mit indtryk er, at så længe færgerne sejler, flyene flyver og virksomhederne ikke brokker sig alt for meget over vejnettet, - ja så går det nok.

Ingen havde forestillet sig at Grenaa-Hundested ruten blev nedlagt. Ingen havde forestillet sig, at Ebeltoft-Sj. Odden forbindelsen ville blive nedlagt, og ingen havde forestillet sig, at Tirstrup Lufthavn ville være i fare for at lukke.

Det er vist almindeligt anerkendt, at det er nemmere - dog ikke nemt - at fastholde en rute, end det er at etablere en ny trafikforbindelse.

Og nu til sagens kerne.

Istedet for halvhjertede politiske statements, bør Syd- og Norddjurs ansætte en eller to lobbyister til at fremme infrastrukturen på Djursland. Diverse udvalg og kommissioner besat med politikere og embedsmænd kan hurtigt udvikle sig til syltekrukker, der løbes over ende af udviklingen.

Lad os derfor ansætte lobbyister, der kan handle hurtigt, vedvarende og instinktivt - naturligvis inden for de rammer, der er udstukket, men alligevel med den frihed, der ikke findes i diverse udvalg og partiledelser.

Javist koster det penge, men det er dog overskueligt i forhold til så meget andet, og spørgsmålet er, om vi borgere på Djursland har råd til at lade være."

Publiceret 08 August 2017 10:00