Alternativets nye ledelse i Syddjurs. Fra v Maj Ulrikka Thinggaard, Jakob Rauff Baungaard, :Kenneth Degnbol og Jørgen Finnemann. Foto: Alternativet Syddjurs

Alternativets nye ledelse i Syddjurs. Fra v Maj Ulrikka Thinggaard, Jakob Rauff Baungaard, :Kenneth Degnbol og Jørgen Finnemann. Foto: Alternativet Syddjurs

KV17 - debat Syddjurs:

Alternativet kerer sig om de små oaser i Syddjurs

Af Kenneth Degnbol, kandidat for Alternativet til KV17 i Syddjurs Kommune:

Jeg skriver på vegne af Alternativet i Syddjurs et svar på redaktør Lars Norman Thomsens kommentar i Adresseavisen i sidste uge: "Hvem kerer sig om de små oaser?"
Læs også: Kommentar: Valgkamp - hvem kerer sig om de små oaser?
Alternativet har et omfattende program for Det Sammenhængende Danmark med 38 konkrete forslag. Jeg har her udvalgt nogle af de forslag, der for os at se er egnede for Syddjurs Kommune (og formentlig også Norddjurs), og som vil præge vores arbejde både før og efter kommunalvalget.

1. Kommunalt-Borgerdrevne-partnerskaber (KBP'er)
I stedet for at starte med at udlicitere en kommunal opgave vil Alternativet gøre det muligt for et civil- og lokalsamfund at påtage sig opgaven, inden den sættes i udbud. Gennem nye kommunalt-borgerdrevnepartnerskaber (KBP'er) skal lokale aktører eksempelvis kunne byde ind på en kommunal serviceopgave eller omsorgsopgave, som man har besluttet sig for, at man gerne vil løse lokalt. Opgaverne skal også kunne varetages af et såkaldt 4. sektor-samarbejde, dvs. en type samarbejde, hvor aktører fra den
offentlige, private og frivillige sektor samarbejder om opgaveløsningen.
2. Videreførelse af nedrivningspuljen
3. Flex-borger-skat: I øjeblikket betaler vi skat til den kommune, hvor vi har vores primære bolig (og adresse). Forslaget går på at støtte landområder med f.eks. sommerhuse, så skatten deles mellem flere kommuner, når borgere har flere ejendomme.
4. Lokale fjernarbejdskontorer: Digitaliseringen gør det muligt for mange af os at arbejde andre steder end på arbejdspladsen. Initiativet handler om at oprette fysiske steder, hvor vi lokalt samles på ´hjemmearbejdsdage'. Det vil nedbringe pendlertrafikken og øge den lokale vidensdeling og sammenhold iøvrigt.
5. Borgerdrevne forslag: For at sikre det lokale demokrati skal det være muligt at få borgerforslag op i byrådet, hvis blot mange nok har skrevet under på det.

6. Flextrafikale løsninger: Alternativet ønsker at undersøge
og afprøve nye muligheder for Flextrafik, for eksempel nye organiseringsmodeller for delebil- og cykelordninger samt kombinationen af samkørsel og offentlig transport. F.eks. kan kommunens biler (f.eks. hjemmeplejens) være delebiler i den frie tid. Det vil hurtigt udbygge kommunens delebilsflåde. Der er desuden meget at hente i, at kommunen varetager transporttjenester for flextrafik, fordi vi dermed selv kan sikre, at der er rimelige trafikale forhold i hele kommunen.

7. Flere landsbylaug:
Muligheden for at oprette landsbylaug (lokalråd) eksisterer allerede i dag. For Alternativet er borgerinddragelse dog en central mærkesag, og derfor vil vi opfordre til – men også arbejde aktivt for– at der oprettes flere landsbylaug, hvor lokale ildsjæle og borgere inddrages i vigtige politiske spørgsmål om kommunens fremtid og udvikling .

8. Borgerbudgetter:
Alternativet ønsker at fremme borgerinvolvering og medborgerskab ved at oprette ”borgerbudgetter” i alle kommuner. Med borgerbudgetter vil vi give lokalbefolkningen mulighed og frihed til at bestemme over en del af det kommunale budget, som de kan bruge på lokale aktiviteter og projekter. Potentialet i borgerbudgetter er stort, fordi det styrker det nære demokrati og den lokale ejerskabsfølelse, når borgerne selv kan bestemme, hvad en del af pengene skal bruges til."

Publiceret 09 August 2017 09:01