Der er kommet nye jagttider for kronvildtet på Djursland.

Der er kommet nye jagttider for kronvildtet på Djursland.

Jagt:

Nye jagttider for kronvildt på Djursland

Der er nu kommet nye lokale jagttider for kronvildtet på Djursland, gældende fra 1. september 2017 og tre år frem. Der bliver en kortere jagttid på hjorte større end spidshjort; men til gengæld en udvidet jagttid på hinder, kalve og spidshjorte. De nye jagttider er:
Spidshjort: 1. september til 31. januar. Kalv: 1. september til 31. januar. Hind: 1. oktober til 31. januar. Hjorte ældre end spidshjort: 1. oktober til 30 november
I september måned må der skydes en time før solopgang og en time efter solnedgang. I december og januar må der skydes en halv time før solopgang og en halv time efter solnedgang.
Samtidig med den nye jagttid, iværksættes indsamling af fortænder fra nedlagte hjorte, så udviklingen af denne gruppes alder kan følges, og vildtudbyttestatistikken udbygges så det kan følges, om de ændrede jagttider har en effekt på afskydningen af hinder og kalve. Alle jægere opfordres til at bakke op om dette projekt.
Alle interesserede der vil høre mere om hjortevildtforvaltning og de nye jagttider opfordres til at møde op på hjortelaugenes generalforsamlinger der finder sted her i august.
Fuglsø Mose Hjortevildtlaug den 23/8. Stubbesø Hjortevildtlaug den 28/8. Norddjurslands Hjortevildtlaug den 29/8. Rougsø Hjortevildtlaug og Løvenholm, Fjeld & Omegns Hjortevildtlaug har afholdt deres generalforsamlinger.

Publiceret 14 August 2017 11:00