KV17 - debat Syddjurs:

Vi skal sætte psykologhjælp til unge fri

Af Morten Siig Henriksen, byrådskandidat for SF til KV17:

“Syddjurs har taget de første vigtige skridt i kampen for at hjælpe de unge godt videre i livet. Men der er stadig skridt at tage, hvis vi gerne vil have flest muligt med. 

Siden 1. januar i år har det været muligt for unge mellem 18 og 25 at få gratis psykologhjælp gennem UU-vejledningen i Syddjurs. Dette skete på baggrund af efterårets budgetforhandlinger, hvor det var en SF-mærkesag at kunne tilbyde den gratis psykologhjælp. Både som ung i kommunen og SF'er ser jeg meget positivt på, at det nu er blevet en realitet. Tilbuddets virkning ses også tydeligt: Af de 56 unge, der er blevet tilbudt psykologhjælp, fordi de var i fare for at droppe ud af deres uddannelse, er det kun tre unge, der endte med at droppe ud.

Dette tilbud er vigtigt for at imødekomme det stigende antal unge, der har det svært i livet.

Depressionsdiagnoserne hos unge har været stigende i en lang årrække, og der er brug for, at der årsagsbehandles ved f.eks. at kigge på det karakterræs, der huserer i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
Men symptombehandlingen skal også være der for de unge, der oplever angst, depression m.fl. Jo tidligere man sætter ind, desto større er chancen for et godt mentalt helbred resten af livet. Faktisk viser undersøgelser, at udvidelsen af psykologhjælpstilbuddet gives tre gange igen, fordi færre af de unge ender i psykiatrien, der er dyrere. (http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-giv-boern-tilskud-til-psykolog-og-spar-penge).
 
Tilbuddet mangler dog stadig at tage hånd om de unge, som UU-vejledningen ikke når ud til. At have ondt i sjælen er meget tabulagt for unge såvel som voksne, og der kan derfor være lang vej til, at den unge selv opsøger tilbuddet ved UU-vejledningen. Samtidig har UU-vejledningen i visse tilfælde ikke den nødvendige ekspertise til at kunne vurdere, hvorvidt den unge har brug psykologhjælp.

Jeg og SF foreslår derfor, at psykologhjælpstilbuddet sættes fri og styres af de ansatte psykologer. SF foreslår derudover en anonym telefon, som unge med psykiske udfordringer kan ringe til. Det vil være godt både for den enkelte og samfundet.”

Publiceret 16 August 2017 15:33