Forfatteren, Peter Graarup Westergaard, er født i Thy i 1975 og voksede op på en gård ved Nors. Han er mag.art. i litteraturhistorie og underviser på 5.-6. år på Rønde Gymnasium. Foto: Lars Norman Thomsen

Forfatteren, Peter Graarup Westergaard, er født i Thy i 1975 og voksede op på en gård ved Nors. Han er mag.art. i litteraturhistorie og underviser på 5.-6. år på Rønde Gymnasium. Foto: Lars Norman Thomsen

Digte:

Kunstmalerens søn fra Snedsted

Peter Graarup Westergaard, lærer på Rønde Gymnasium, debuterer som forfatter med digtsamlingen Nordvest

Af
Af Lars Norman Thomsen

Peter Graarup Westergaard, årgang 1975, er født og opvokset i Thy, og det er historier om egnen og menneskene, dyrene og naturen i Thy, som fylder siderne i hans debutdige, 'Nordvest' med undertitlen 'Thydigte'.

Digtene er både underfundige, sjove og alvorlige og sine steder får melankolien overtaget - over den tabte fortid og noget evigt fortabt.

'Nordvest' er også, som udgiveren, forlaget Legimus, skriver i sin pressemeddelelse, “et stykke danmarkshistorie set gennem et digter-jeg, der både tager outsiderens og den indviedes position i forhold til at skildre almene træk mellem mennesker og i det danske samfund generelt.“

“Det interesserer mig at finde ud af, hvad sproget kan, og hvad det kan udtrykke,” siger Peter Graarup Westergaard.
Det undersøger han primært i prosadigte og enkelte steder i traditionelle digte med rim og rytme.

Til daglig er han lærer på Rønde Gymnasium, hvor han, mag.art. i litteraturhistorie og med sidefag i Engelsk, underviser de studerende i dansk og engelsk.

Digtsamlingen Nordvest er en undersøgelse af det danske sprogs variation med en klar vestjysk sprogtone, som flere steder slår direkte over Thybomål. Foto: Lars Norman Thomsen

Digtsamlingen Nordvest er en undersøgelse af det danske sprogs variation med en klar vestjysk sprogtone, som flere steder slår direkte over Thybomål. Foto: Lars Norman Thomsen

Landmandssøn fra Thy

Privat er han familiefar med kone og to børn. Et hus i Ugelbølle er familiens base.

Landmandssønnen fra Thy og hans søskende gik ikke med ambitioner om at overtage familiegården, Øster Skaarup, tæt på Vilsbøl Plantage.

Den blev solgt i 2004. Bedstefaderen Harry havde købt den lige før 2. verdenskrig. Peter Graarup Westergaard kalder oplevelser, historier og minder fra Øster Skaarup frem i samlingens første af i alt fem kapitler/sektioner.
Kapitlet rundes salmeagtigt smukt af med digtet 'Til paradis på Øster Skaarup', hvor første strofe lyder:
Haven minder om min barndomstid,
da jeg endnu var blandt græssets strå,
svajede i solen hid og did,
gik jeg glad rundt uden at forstå.
“Jeg er nærmest bare startet med at skrive uden filter overhovedet,” forklarer Peter Graarup Westergaard.

“Efterfølgende har jeg kigget på det, skåret til og fra, og sat det skrevne sammen på nye måder. Dan Türells måde at skrive prosadigte på har altid fascineret mig meget, hvis jeg skal nævne en forfatter, som har været til inspiration.”

Opdraget til at læse

Derhjemme på Øster Skaarup ved Nors i Thy i barndommens land blev der læst bøger.

“Min mor sørgede for, at der både blev læst højt, da vi var små, ligesom læsning var en naturlig ting, da vi blev ældre og kunne selv,” fortæller Peter Graarup Westergaard.

Lysten til at læse litteratur i flere afskygninger blev større i takt med tiden. Ikke mindst i gymnasieårene på Thisted Gymnasium.
Det manglede da også næsten bare i en by, der har fostret en forfatter, som J.P. Jacobsen (Fru Marie Grubbe og Niels Lyhne), pædagogen Christen Kold og geografen Malthe Conrad Bruun.
Jacob Paludans romaner 'Fugle omkring Fyret' og 'Jørgen Stein' tager udgangspunkt i Hanstholm og Thisted.
En nutidig forfatter som Bent Haller boede mange år i Thisted, så ...

  • Hør Peter Graarup Westergaard læse digtet ’Kunstmalerens søn fra Snedsted’, som har inspireret til rubrikken på denne artikel, på www.facebook.com/adresseavisen

Publiceret 17 August 2017 05:00