Anders Kühnau ser gerne, at bussituationen først afklares efter regionsrådsvalget i november.

Anders Kühnau ser gerne, at bussituationen først afklares efter regionsrådsvalget i november.

Region Midtjylland:

Busspareplan sparket til hjørne

Den nye socialdemokratiske spidskandidat Anders Kühnau vil vente med beslutning om at skære i busnettet

Af
Af Søren Andersen

Han er manden, som socialdemokraterne håber at kunne sætte i formandsstolen i Region Midtjylland, når Bent Hansen takker af - og nu har Anders Kühnau markeret sog med et standpunkt i sagen om de truede busruter i regionen.
“Vi skal lytte til kommunerne og deres bekymringer i forhold til besparelserne på den kollektive trafik,” siger Anders Kühnau.
Fra regionens side er der lagt op til besparelser på 35 millioner på den kollektive trafik. Besparelser, der er planlagt til at træde t i kraft 1. juli 2018, men som har skabt store bekymringer og protester i befolkningen.
Næstformand i regionsrådet Anders Kühnau, der også er byrådsmedlem i Horsens, lægger nu op til, at der afsættes mere tid til gennemgribende analyser af området og grundig dialog med kommunerne. Målet er at få en fremtidssikret aftale om den kollektive trafik i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
”Vi har lyttet til bekymringerne fra kommunerne og brugerne af den kollektive trafik. Det er den, som vi handler på nu. Kommunerne og regionen skal nu sætte sig sammen og finde en løsning, hvor vi på en gang sikrer en ordentlig kollektiv trafik – også i fremtiden, samtidig med, at vi overholder vores budgetter.”
Hvis der er opbakning i regionsrådet til Kühnaus forslag, vil der blive igangsat et analysearbejde og en dialog imellem kommuner og region, som skal danne grundlag for et samlet forslag til, hvordan den regionale kollektive trafik skal være i fremtiden til beslutning i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Det betyder med andre ord, at de besparelser, der er lagt op til for 2018 tages af bordet. I stedet for skal besparelserne findes på andre områder indenfor regional udvikling.
Borgmester Jan Petersen, S, Norddjurs Kommune, der også er formand for Kommunernes Kontaktudvalg i Region Midtjylland er meget glad for Anders Kühnaus udspil.
”Jeg synes først og fremmest, det er godt, at besparelserne tages af bordet og at vi i stedet bevilliger os selv - kommuner og region - tid til at analysere den kollektive trafik i Region Midtjylland, inden der besluttes ændringer i Regionsrådet,” siger Jan Petersen og tilføjer:
”Men jeg synes også det er vigtigt, at vi bygger en dialog op mellem kommuner og region, hvor vi går efter løsninger i fremtiden, som vi kan se os selv i som kommuner og region, og som vi er i stand til at diskutere med vores borgere.”
”Vi må anerkende, at regionen også skal kunne finansiere deres del af opgaven indenfor de rammer, som regering og folketing har pålagt dem på samme måde, som vi forventer, at Region Midtjylland medvirker til, at vi også har kollektiv trafik i de dele af regionen, hvor passagergrundlaget er tyndere,” siger Jan Petersen, der vil foreslå sagen kommer på dagsordenen, når kommunerne i Midtjylland mødes sidst i august.

Publiceret 17 August 2017 14:00