Integration:

Flygtninge og indvandrere søges til dialogforum

Der er valg 23. august - men man efterlyser kandidater

Norddjurs Kommune har siden 2015 haft et dialogforum for integration. Forummet har til formål at kvalificere integrationsindsatsen og fremme etnisk ligestilling i kommunen.
23. august holdes der valg til dialogforum for integration, hvor der skal vælges fire repræsentanter med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Valget afholdes på rådhuset i Grenaa fra kl. 19.30-20.30, og alle flygtninge og indvandrere over 18 år, der har lovligt ophold i Danmark og bor i Norddjurs Kommune, kan stemme og stille op til valget.
Dialogforum for integration er en sammensætning af mennesker, der har viden om integrationsområdet lokalt. Der er 13 medlemmer i dialogforum for integration, heriblandt en repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, en repræsentant fra erhvervslivet og en repræsentant fra fritidslivet. Derudover er der de fire pladser til borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Disse har en central rolle i forummet i forhold til at komme med input til, hvordan integrationen bedst lykkes lokalt.

Ikke specialviden

Flygtninge og indvandreres rolle i dialogforum for integration er således i høj grad at byde ind med deres egne oplevelser i Norddjurs. Det kan være oplevelser i forhold til uddannelse, job, fritidsliv, kulturelle udfordringer, sproglige udfordringer og meget mere. Man skal ikke have en særlig viden om politik og samfundsforhold for at kunne stille op til valget til dialogforum for integration som flygtning eller indvandrer.
Det vigtigste er, at man har lyst til at fortælle om sin hverdag og komme med idéer til, hvordan integrationen kan styrkes lokalt.
Som valgt repræsentant for flygtninge og indvandrere kan man være med til at fremme integrationen og gøre Norddjurs Kommune til et bedre sted for flygtninge og indvandrere. Derudover kan man som medlem af dialogforum for integration udvide sit netværk og lære mere om det politiske og demokratiske system i Danmark. Mange bliver også bedre til dansk og finder ud af, at man som borger har værdifulde input til udviklingen af det fælles lokalsamfund.

Uformelt forum

Dialogforum for integration er et uformelt forum, hvor flygtninge og indvandrere sammen med andre videnspersoner bringer hverdagsudfordringer op og drøfter nye muligheder for indsatser og samarbejde på tværs.
Repræsentanterne for flygtninge og indvandrere vælges for to år, og forummet mødes tre-fire gange om året, hvor de drøfter emner i relation til integration såsom daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sprogtilegnelse, samfundskendskab, arbejdsmarked med videre.

Publiceret 19 August 2017 11:00