Debat Syddjurs:

Nej tak til kortsigtet sjuskeri og momentan grådighed

Af Nina Bjarup Vetter Blak, Jægergårdsvej 4, Hylllested Skovgårde, 8400 Ebeltoft:

"Da regeringen sidste år med støtte fra Socialdemokratiet og DF reviderede planloven, blev der åbnet for langt større kommunal indflydelse i de kystnære områder. Helt tilbage fra Stauning har skiftende regeringer ellers stået sammen om, at beskytte vores nære kystområder og dermed sikret de åbne landskaber som hvert år tiltrækker både fastboende og turister, ikke mindst til Syddjurs kommune.
Muligvis i ren befippelse over udsigten til at ødelægge udsigten har man haft travlt med at sætte både prikker og streger flere steder langs de kommunale og hidtil beskyttede kyster. Disse markeringer synliggør de kommunale ønsker om store udvidelser af sommerhusområderne. Planer som sikkert både er velment og tænkt, men som ikke ændrer på, at de i den grad er ude af trit med både tid og efterspørgsel.
Ude af trit med tiden fordi den ureflekteret bygger videre på en forestilling om, at mere af det samme pr. automatik er bedre. Og ude af trit med efterspørgslen fordi man fuldstændigt overser det indlysende faktum, at folk netop strømmer til området fordi her stadig findes små oaser, som endnu ikke er plastret til. At man oven i købet ønsker, at anlægge store nye sommerhusbebyggelser på smukt skrånende bakkedrag som skæmmer områderne både fra lands og vands, føjer kun spot til skade.
Flere og flere turister ønsker aktive ferier, og søger særligt de områder hvor naturen er forholdsvis uspoleret for at vandre, cykle eller sejle. Her er ikke mindst vores lange smukke kyststrækning og rene badevand et uomtvisteligt aktiv. Her glæder vi os alle over, at der på tværs af partiskel og andre uenigheder, er fundet fælles fodslaw mod de meget truende havbrugsplaner. I det lys bør vi naturligvis først og fremmest øge momentum og sammenhold, for at kunne bevare de turister og det havmiljø vi har.
Men også ude af trit med tiden, fordi man i planerne slet ikke er på omgangshøjde med, hvad der foregår på udlejningsområdet. Flere og flere private lejer eksempelvis ud gennem air bnb eller andre netbaserede tilbud. Disse nye udlejningsformer vil udnytte den eksisterende boligmasse langt bedre og overflødiggøre skæmmende nybyggeri. Nybyggerier som i sagens natur vil devaluere både helårshuse og eksisterende sommerhuse. I øvrigt fremstår det påståede behov for nye udlejningspladser fuldstændigt udokumenteret.
I regi af miljøforeningen Blak, som har fokus på det enestående område ved Jernhatten og dermed også Holme Strand, har Rie Pedersen og andre borgere udarbejdet et høringssvar. Det håber vi, man vil nærlæse i kommunen. Udover en lang række af relevante indsigelser henvises der også til, at vi er med i landsbyklyngeprojektet. Dette fordrer, at man fra kommunalt hold stiller sig lyttende til lokalbefolkningens ønsker for deres nærområde. Vi er nemlig en lang række af fastboende borgere og erhvervsdrivende i området, som har nogle meget klare visioner for lokalområdet og fremtiden. Dem vil vi gerne dele med både borgmester og byråd. Alt fra genåbning af gamle kirke- og vandrestier til naturskove og ikke mindst levende landsbymiljøer med fokus på både bæredygtighed og væredygtighed.
At man så skødesløst og ureflekteret sætter streger på det kommunale kort, og med disse pennestrøg kaster flere hundrede fastboende borgere ud i store bekymringer og usikkerhed er helt igennem tankeløst. Vi ønsker om noget ro til at formulere og kreere de tanker og visioner som også kan fungere på den lange bane. Vi kan selvsagt ikke sidde passivt hen, mens kortsigtet sjuskeri og momentan grådighed sætter langsigtede og uvurderlige værdier over styr."

Publiceret 20 August 2017 17:44