Debat:

Mangel på virksomheder der tænker ud af boksen

Af
Af Søren Heisel

forbundssekretær i 3F

og Lydia F. Callesen

formand

3F Djursland

Denne sommer har man igen hørt virksomhederne klage deres nød over, at de ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft. Vi mener, at manglen på virksomheder, der tænker ud af boksen, er større.
Det er rigtigt, at der er enkelte dele af landet, hvor der er et underskud af visse kompetencer, men at der skulle være en generel mangel, kan vi blankt afvise.
Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor manglen er størst, siger både DA og DI. Den gode nyhed er, at der lige nu er 4.964 ledige danskere med kompetencer indenfor bygge- og anlæg, som drømmer om et job indenfor selvsamme branche. Det viser, at en helt ny opgørelse over ledige inden for forskellige stillingskategorier med relevante kvalifikationer, som er lavet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Stiller man skarpt på Østjylland drejer det sig om 573 danskere, som besidder de efterspurgte kvalifikationer.
Den seneste rekrutteringsanalyse fra STAR giver et bud på hvorfor, der på samme tid, både er ledige stillinger og ledige hænder. Analysen fortæller nemlig, at 41 procent af de virksomheder, som har problemer med at besætte stillinger, selv mener, at de kunne have gjort mere. Kun 52 procent af virksomhederne havde slået stillingerne op på Jobnet, kun 23 procent har kontaktet det kommunale jobcenter, og kun 8 procent har kontaktet A-kasse eller fagforening for at få hjælp til at besætte stillingerne.
Alene i 3F har vi i de seneste 14 måneder formidlet 40 jobs om ugen, så det var måske et sted at starte. En anden holdbar løsning er uddannelse.
Et hurtigt AMU-kursus kan åbne døren til bygge- og anlægsbranchen, og få den ufaglærte med ind i det arbejdende fællesskab. Et kursus kan også være genvejen tilbage til byggepladsen for mureren, der under krisen så sit job forsvinde og i dag arbejder på lager eller kører taxa. For selv korte kurser virker. Tørre tal fra Jobindsats.dk viser, at 42 procent af alle AMU-aktiverede 3F'ere er tilbage i job tre måneder efter et AMU-kursus. Lad også det være en opfordring til kommunerne om at lade de ledige tage for sig af de uddannelsesmuligheder, der er, når danskerne bliver ledige. Det betaler sig jo.
For de, der er i job, er efteruddannelse den oplagte vej, til at holde sig ajour og attraktiv for arbejdsgivere.
Og så er der de unge. Lige nu står 11.040 unge uden en praktikplads – for ikke at tale om de 70.000 unge, som i dag hverken er i uddannelse eller arbejde. Alle disse unge kunne blive en del af den efterspurgte arbejdskraft, hvis blot virksomhederne blev langt bedre til at løfte deres samfundsansvar.
Summa summarum. Virksomhederne behøver ikke søge ud over landegrænsen for at finde arbejdskraft. Den er lige for næsen af dem - også her på Østjylland.

Publiceret 22 August 2017 10:00