Michael Vejlstrup og Allan Gjersbøl Jørgensen kommer fra hver sin politiske fløj, men er blevet enige om at lære af andre kommuners gode ideer.

Michael Vejlstrup og Allan Gjersbøl Jørgensen kommer fra hver sin politiske fløj, men er blevet enige om at lære af andre kommuners gode ideer.

KV17:

Hen over midten

Socialdemokrat og LA-kandidat kan godt finde sammen

Af
Politik Af Søren Andersen

Selv om de tilhører hver sin blok i det politiske spil, så melder to af kandidaterne til det kommende kommunalvalg i Norddjurs nu ud, at de godt kan finde ud af noget i fællesskab. Det er det nuværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Allan Gjersbøl Jørgensen og Michael Vejlstrup fra Liberal Alliance, der kommer med et tværpolitisk forslag: Vi vil lære af de bedste og bruge sund fornuft.
Sagsgange skal minimeres, besværlige procedurer for de offentlige ansatte skal gøres smidige og sygefraværet skal minimeres ved realistiske rammer.
Michael Vejlstrup og Allan Gjersbøl Jørgensen kommer med fælles mål, hvor midlet er et udvalg som ser på Norddjurs Kommunes drift, men også ser ud af kommunen for at lære af de bedste andre kommuner,
“I Køge nedsatte man et afbureaukratiseringsudvalg som fandt 1000 timer til velfærd,” forklarer Michael Vejlstrup.
De to politiske kandidater understreger, at metoden ikke behøver at være den præcis samme som i Køge, men påpeger, at man ikke behøver at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede kan kopieres fra andre kommuner. Tanken med at kopiere “den gode idé” eller “den gode måde” er dét, der er væsentligst for de to kandidater fra de to partier i hver deres traditionelle blok.
Med forslaget ønsker de to kandidater netop også, at flytte det politiske fokus væk fra de store uenigheder og over til de punkter, hvor der er enighed,
“Vi tror, at folk er trætte af Christiansborg-politikken, hvor det handler om, at finde fejl hos hinanden,” fortæller Allan Gjersbøl Jørgensen.
Udover at fjerne unødig papirarbejde tænker de to kandidater også på, at minimere sygefraværet for de offentlige ansatte ved, at se til eksempelvis Vallensbæk Kommune, der har haft stor succes med at mindske fraværet. Her fandt man 12 årsværk, som de to kandidater håber på, at kunne efterligne den sjællandske kommune og bringe den økonomiske besparelse tilbage til de offentlige ansatte,
“Vi vil geninvestere den besparelse man kan finde på reel velfærd eller “varme hænder” som det ofte kaldes,” siger Allan Gjersbøl Jørgensen.
De to kandidater påpeger, at de begge mener løsningerne kan findes ved, at se mod andre kommuner i landet,
“Alle har et netværk i andre kommuner, som vi kan inspireres af,” mener Michael Vejlstrup.

Publiceret 22 August 2017 15:00