Norddjurs vil ikke hæve skat

Af
Af Søren Andersen

NORDDJURS: Norddjurs Kommune vil ikke benytte sig af muligheden for at hæve skatten i 2018. En skatteforhøjelse kan kun ske, hvis andre kommuner vælger at nedsætte skatten tilsvarende. Og der vil ske modregning sådan, at kommunerne ikke får hele skattestigningsbeløbet at råde over. På kommunalbestyrelsesmødet var der enighed om ikke at søge Indenrigsministeriet om lov til det. Omvendt vil man heller ikke vil melde ud om en forventet skattenedsættelse. Det ville udløse et tilskud oveni fra ministeriet. I det såkaldt tekniske budget for årene 2018-2021 regnes der med en skatteprocent på 25,6 alle årene. Sagen gik igennem uden debat i rådssalen. Norddjurs Kommune vil heller ikke næste år indføre dækningsafgift på erhvervsejendomme. Denne skat opkræves i Region Midtjyllands område kun i Randers og Aarhus. I Norddjurs Kommunes tilfælde ville dækningsafgiften kunne have tilført kommunekassen 15 millioner kroner, hvis man opkrævede de maksimale takst på 10 promille.

Publiceret 23 August 2017 09:43