Transportminister Ole Birk Olesen (LA) afviser, at han kan ikke gøre mere i forhold til Molslinjen og sejlads på Ebeltoft-Odden

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) afviser, at han kan ikke gøre mere i forhold til Molslinjen og sejlads på Ebeltoft-Odden

Infrastruktur:

Transportministeren kan ikke diktere Molslinjen

Ole Birk Olesen henviser i et svar til Johannes Abildtrup, at lovgivningen bliver overholdt

Af
Af Lars Norman Thomsen

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kan ikke vride armen om på Molslinjen A/S og tvinge selskabet til at sejle Ebeltoft-Odden kontinuerligt.

Det skriver han i et svar til den tidligere erhvervsmand Johannes Abildtrup, Ebeltoft, der selv har været meget aktiv for at få sat skub i færgefarten fra Ebeltoft.

“Molslinjen A/S besejler ruten Ebeltoft-Odden på kommercielle vilkår. Det er således Molslinjen A/S, der har ansvaret for besejlingen og selv fastlægger sejlplaner og overfartspriser,”?skriver ministeren.

Erhvervsmanden Johannes Abildtrup, Ebeltoft, er ikke tilfreds med ministerens svar og agter nu at gå videre med sagen. Foto: Martin Schultz

Erhvervsmanden Johannes Abildtrup, Ebeltoft, er ikke tilfreds med ministerens svar og agter nu at gå videre med sagen. Foto: Martin Schultz

Kan ikke give pålæg

“Det fremgår af § 2, stk. 5 i lov om færgefart, at jeg som minister kan pålægge A/S Storebæltsforbindelsen i et nærmere fastsat omfang at opretholde en bilfærgerute mellem Sjælland og Jylland over Kattegat og en bilfærgerute mellem Spodsbjerg og Tårs. Denne hjemmel indebærer, at hvis sejlads på kommercielle vilkår ophører mellem Sjælland og Jylland henholdsvis mellem Spodsbjerg og Tårs, kan jeg pålægge A/S Storebæltsforbindelsen at sikre sejladsen,” skriver transportministeren.

Ole Birk Olesen skriver endvidere, at: “Da Molslinjen A/S besejler såvel Aarhus-Odden som Ebeltoft-Odden, er der ikke hjemmel i loven til at pålægge A/S Storebæltsforbindelsen at sikre sejladsen på Kattegat. Et pålæg til A/S Storebæltsforbindelsen kan alene komme på tale i en situation, hvor Molslinjen A/S indstiller sejladsen på begge ruter. Og loven hjemler ikke en forpligtelse til at opretholde mere end en overfart på Kattegat.”

Vil gå videre

Johannes Abildtrup konstaterer i sit svar til ministeren, at de to fortolker lov om færgefart forskellig.

“A/S Storebælt er interesseret i havnene (Spodsbjerg Tårs og Odden-Ebeltoft), fordi der i lov om færgefart ligger en forpligtigelse for A/S Storebælt til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt dette ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår.”

Det er ikke rimeligt, at A/S Storebælt ene og alene kan hindre sejlads på ruten Ebeltoft Odden, mener Abildtrup.

Han agter at overdrage sagen til Folketingets Ombudsmand samt Konkurrencestyrelsen, hvis ministeren fastholder sit svar.

Publiceret 23 August 2017 13:57