Der er valg til dialogforum for integration i Norddjurs. Pressefoto

Der er valg til dialogforum for integration i Norddjurs. Pressefoto

Integration:

Valg til dialogforum

Flygtninge og indvandrere søges til dialogforum. 23. august er der valg til dialogforum for integration, som arbejder for at kvalificere integrationsindsatsen i Norddjurs. Ved valget skal der vælges fire lokale repræsentater med flygtninge- eller indvandrebaggrund, der vil være med til at styrke intregrationen i Norddjurs.
Norddjurs Kommune har siden 2015 haft et dialogforum for integration. Forummet har til formål at kvalificere integrationsindsatsen og fremme etnisk ligestilling i Norddjurs. Valget afholdes på rådhuset i Grenaa fra klokken 19.30-20.30, og alle flygtninge og indvandrere over 18 år, der har lovligt ophold i Danmark og bor i Norddjurs Kommune, kan stemme og stille op til valget.
Dialogforum for integration er en unik sammensætning af mennesker, der har viden om integrationsområdet lokalt. Der er 13 medlemmer heriblandt en repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, en repræsentant fra erhvervslivet og en repræsentant fra fritidslivet. Derudover er der de fire pladser til borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Disse har en central rolle i forummet i forhold til at komme med input til, hvordan integrationen bedst lykkes lokalt.
Man behøver ikke særlig viden for at være med. Flygtninge og indvandreres rolle i dialogforum for integration er således i høj grad at byde ind med sine egne oplevelser i Norddjurs.

Publiceret 23 August 2017 16:00