Skoleleder Michel kan snildt dekretere: “9,15 meter væk”, hvis fodbolddommeren på et tidspunkt skulle få lyst til at dømme en fodboldkamp på den nye multibane. Pladsen er der. Foto: Lars Norman Thomsen

Skoleleder Michel kan snildt dekretere: “9,15 meter væk”, hvis fodbolddommeren på et tidspunkt skulle få lyst til at dømme en fodboldkamp på den nye multibane. Pladsen er der. Foto: Lars Norman Thomsen

Skole:

Ugelbølle Friskole i særdeles god gænge

230 børn fylder godt op på skolen i dette skoleår, hvor en ny multibane netop er blevet officielt indviet, og økonomien er god

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er ikke børn, der mangler på Ugelbølle Friskole. Det nye skoleår er indledt med 230 børn. Det højeste antal i skolens levetid, og skoleleder Michael Kjær konstaterer da også med tilfredshed, at faldende børnetal ikke er et tema i Ugebølle og omegn.

“Vi har 31 børn i vores nye 0. klasse og henholdsvis 39 og 40 børn gående på vores 1. og 2. årgang,” fortæller skolelederen, der har været boss siden skolens start 1. august 2010. Ugelbølle Friskole dækker årgangene fra 0. til 6. klasse.

Smertegrænsen for optag af elever er ikke nået endnu, men den begynder at nærme sig.

“Når vi nærmer os et elev-antal på 250, skal vi til at tænke os godt om,” smiler skolelederen.

Multibanen blev indviet forleden, som det sig hør og bør, med masser af lir og alternative spil. Foto: Ugelbølle Friskole

Multibanen blev indviet forleden, som det sig hør og bør, med masser af lir og alternative spil. Foto: Ugelbølle Friskole

Et barn af skolelukninger

Ugelbølle Friskole kom kun på dagsorden, fordi et flertal i det daværende Syddjurs Byråd i maj 2009 besluttede at lukke de tre mindre folkeskoler i Nimtofte, Feldballe og Ugelbølle.

Alle tre steder blev resultatet, at der i stedet kom en friskole ved initiativrige forældres hjælp.

“Mange glemmer, at en friskole i Ugelbølle aldrig var et tema, men at den kun blev aktuel, fordi folkeskolen skulle lukke. Derfor er det forkert at skyde os i skoene, at vi kører vores eget løb, som jeg nogle gang hører,” siger Michael Kjær.

“Vi er en skole for alle børn, der har et ønske om at gå hos os, og vi skal være kendt for at være en skole, som også rækker ud til de børn, der ikke har det nemt, fagligt og socialt. Ugelbølle Friskole er en inkluderende skole, og det står der også i vores værdisæt.”

Den røde snor blev klippet til stor jubel for de fremmødte børn og forældre. Foto: Ugelbølle Friskole

Den røde snor blev klippet til stor jubel for de fremmødte børn og forældre. Foto: Ugelbølle Friskole

Nærheden til Aarhus

Michael Kjær, 46, erkender, at Ugelbølle Friskole ligger i smørhul set i et bosætningsperspektiv. Nærheden til Aarhus har lokket mange børnefamilier til området, og en rundtur i Ugelbølle afslører, at der fortsat er gang i byggerierne.

“Det kan vi selvfølgelig mærke, ligesom vi kan mærke, at udviklingen i Løgten-Skødstrup området har fart på,” siger Michael Kjær. “Vi får mange børn fra Skødstrup, men har også børn fra Mørke, Rønde, Rodskov og Eskerod.”
Hovedparten af de børn, der går ud af 6. klasse, skifter til Rønde Privatskole.

“Det har ligesom været trenden, at mange vælger Privatskolen frem for den kommunale,” forklarer skolelederen, der kobler af i fritiden som fodbolddommer.

Han dømmer i Danmarksserien og er sammen med en kollega Djurslands højest rangerende fodbolddommer.

“Det nyder jeg, og det bliver vel i gennemsnit til to kampe om ugen,” siger Michael Kjær.

“Jeg bilder mig ind, at mit skolelederjob fint supplerer dommergerningen. Jeg er leder begge steder og skal hjælpe til med, at tingene kører ved at træffe ordentlige beslutninger. På en fodboldbane skal du ligesom på en skole forsøge at forstå menneskers handle- og tankemønstre.”

Multibane indviet

Ugebølle Friskole indledte det nye skoleår med at indvie skolens nye multibane officielt.

“Den var allerede i brug før sommerferien, og som idrætsmenneske kan jeg kun glæde mig over, at den bliver benyttet flittigt,” siger Michael Kjær.

Skolens flittige kreds af forældre har bidraget til opsætningen af banen. Materialerne er hjemkøbt ved et lokalt firma.

“Vi har en meget aktiv forældrekreds, som altid hjælper til, når der er behov for det. Det har kendetegnet skolen fra dens start.”

Den nye multibane er en investering til 500.000 kroner, og den måler 14 x 23 meter.

Trænger fodbolddommeren, der selv er tidligere seriespiller, til at bevæge sig, er der masser af børn at spille med i løbet af en skoledag.

Ingen planer

Michael Kjær nyder hverdagen på skolen og går ikke med planer om at fortsætte lederkarrieren et andet sted.

“Nej, det tænker jeg ikke på,” siger han.

“Jeg har været med siden skolens start og dermed også været med til at sætte retning for Ugelbølle Friskole. På et tidspunkt synes bestyrelsen og jeg selv, at det måske er tid til at komme videre, men dertil er vi slet ikke kommet til endnu.”

Økonomisk går det også godt. Regnskaberne er hvert år kommet ud med sorte tal på bundlinjen.

“Vi lægger godt nok konservative budgetter, men det er nu rart at have en god økonomi.”

Publiceret 24 August 2017 21:12