Else Søjmark (S)

Else Søjmark (S)

KV17 - debat Norddjurs:

Masser af kultur og fritid på næste års budget

Af Else Søjmark (S), formand for Kultur- og Udviklingsudvalget Norddjurs Kommune:

"Så har vi i Norddjurs indgået en budgetaftale, hvor alle er med.
Det er et flot resultat, som vi kan være stolte af. Der er styr på økonomien og ingen besparelser ift. 2017, der er tilførsel af 1,250 mio. til dagtilbudsområdet, masser af asfalt, midler til kompetenceudvikling, busafgange i Krattet med mere. På alle udvalgsområder er der gode ting at trække frem. 
På kultur- og fritidsområdet glæder jeg mig bl.a. over, at Gademusikerfestivalen er kommet på budgettet med 200.000 kr i 2018 - 2021. Og at forsamlingshuspuljen øges med 100.000 i 2018 for at kunne imødekomme flere ansøgninger.
Enslevgården  er tænkt ind med en naturlegeplads, der vil være et løft for stedet. Der er afsat 100.000 i 2018 som bidrag til dette formål. 
Desuden kan nævnes, at Blå Flag station i Fjellerup  og Naturpark Randers Fjord får et mindre beløb, der skal supplere allerede afsatte midler. Der er desuden disponerede beløb til Områdefornyelserne i både Auning og Grenaa, herunder midler til ekstra parkeringspladser i Mogensgade i Grenaa.
Budgetaftalen indeholder også de to store anlægsprojekter - udvikling af Kattegatcentret og Grenaa Idrætscenter, hvor der tidligere er givet tilsagn om kommunal medfinansiering under forudsætning af, at der opnås de forudsatte fondstilskud til realisering af projekterne.   
Der er ligeledes enighed om at prioritere udvikling af Thomasminde som et kulturelt kraftcenter i Fjellerup. Prioriteringer som skal understøtte kommunens målsætninger på kultur- og turismeområdet og dermed bidrage til Norddjurs Kommune som en attraktiv bosætnings- og turismekommune. 
Aftalen skal nu i høring - og det fremgår af aftalen, at partierne bag herefter skal mødes og tage stilling til evt. ændringer i budgetaftalen. Og at partierne desuden mødes efter, at der er indgået en finanslovsaftale for 2018 og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen og de økonomiske målsætninger, som aftalen bygger på. 
Ali i alt en aftale vi kan være stolte af. Alle er med - og Norddjurs Kommune er desuden den første kommune med en indgået budgetaftale."

Publiceret 25 August 2017 14:02