For forældre er det ikke afgørende for deres valg af skole, om den er offentlig eller privat, viser ny undersøgelse. I Syddjurs har Enhedslistens Jesper Yde Knudsen direkte sagt, at han synes, det er et problem, at private skoler/institutioner kan sige nej til børn med særlige behov. Foto: Lars Norman Thomsen

For forældre er det ikke afgørende for deres valg af skole, om den er offentlig eller privat, viser ny undersøgelse. I Syddjurs har Enhedslistens Jesper Yde Knudsen direkte sagt, at han synes, det er et problem, at private skoler/institutioner kan sige nej til børn med særlige behov. Foto: Lars Norman Thomsen

Undersøgelse:

Folkeskole eller privatskole? Tja...

Forældre, der vælger privatskoler, friskoler og folkeskoler, har de samme ønsker til deres børns skolegang, viser undersøgelse

Af
Af Lars Norman Thomsen

Forældre kigger ikke først på ideologi, når de vælger skole til deres barn. Skoletypen i sig selv er for mange mindre vigtig, viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for Undervisningsministeriet i samarbejde med Skole og Forældre.
Der er generelt små forskelle på, hvad forældre til børn i de forskellige skoletyper lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres barn. Sådan lyder en af konklusionerne i undersøgelsen, der blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011.
Langt det vigtigste for forældrene er, at fagligheden er i højsædet, at eleverne generelt trives på skolen, og at der er gode relationer mellem forældre, børn og lærere.
En fjerdel af de elever, som spørgeskemaet omfatter, har skiftet skole i løbet af deres skolegang. Samtidig er der siden 2010 sket en stigning i andelen af forældre, der benytter muligheden for at vælge en anden skole end distriktsskolen til deres børn. Det gælder både valg af en anden folkeskole og en fri grundskole.

Ikke klar over muligheder

”Forældre i dag finder ofte en ny skole til barnet, hvis de er utilfredse, men skoleformen er ikke afgørende. Det afgørende er trivsel, faglighed og samarbejdet med skolen. Derfor skal kommunerne i højere grad tage udgangspunkt i forældrenes ønsker, hvis vi skal undgå, at flere elever flytter fra folkeskolen til en privat- eller friskole,” siger formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Undersøgelsen viser også, at hele 79 procent af forældrene bakker op om det frie skolevalg, men mange af forældrene er ikke klar over de muligheder, de har for at vælge andre skoler end distriktsskolen.

Mange kommuner har nedlagt eller sammenlagt skoler indenfor de seneste fem år. Det er også med til at begrænse forældrenes muligheder for skolevalg, konkluderer undersøgelsen.

Idelogisk diskussion

I Syddjurs Kommune rejste Enhedslistens byrådsmedlem og næstformand i Udvalget for Familie og Institutioner, Jesper Yde Knudsen, diskussionen om privat contra offentlig i forbindelse med privatiseringen af de to børnehaver i Feldballe og Nimtofte, som begge nu er lagt ind under de to friskoler i de nævnte byer.

Yde Knudsens pointe var, at det ikke er lige fedt om skolen/institutionen er privat eller offentlig målt på rummelighed, fordi den private skole/institution lettere kan sige nej til et støttekrævende barn - fagligt/socialt - end en tilsvarende offentlig skole/institution. Modsat den øvrige del af byrådet - minus Anette Qvist Busk (løsgænger) - fra SF til Dansk Folkeparti.

Et tema, som man ikke kan læse noget om i Epinion-undersøgelsen, men som Enhedslistens spidskandidat og partiet generelt uden tvivl vil rejse i valgkampen frem mod Kommunalvalget tirsdag 21. november 2017.

Lokalavisen vil også rejse spørgsmålet ud fra en case fra det virkelige liv, hvor en af kommunens privatskoler takkede nej til et barn fra området, fordi skolen ikke kunne rumme drengen, og dermed henviste forældrene til at søge andre græsgange for deres søn uden for drengens nærmiljø.
 

Ifølge undersøgelsen har følgende fem faktorer størst betydning for forældrenes skolevalg:

  • At eleverne trives godt på skolen
  • At skolen har dygtige lærere
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem

Publiceret 25 August 2017 10:33