Debat:

Kattegatcenteret skal tiltrække flere turister

Af
Af Michael Aastrup Jensen

MF (V):

Kattegatcenteret er en af Djurslands mest populære turistattraktioner. Sammen med blandt andet Fregatten Jylland og Djurs Sommerland er Kattegatcenteret med til at tiltrække både indenlandske og udenlandske turister. Det er rigtig godt for vores område, men hvis man vil sikre, at turisterne også kommer tilbage, så er man nødt til at forny sig. Konkurrencen om turisterne er benhård og hvis ikke kvaliteten er i orden, så bliver turisterne bare væk.
Kattegatcenteret har igennem en årrække været i økonomisk uføre, men nu er der styr på økonomien, og det er på tide at se fremad. Kattegatcenteret har udarbejdet en meget spændende og visioner masterplan, der blandt andet indeholder en udvidelse med et område for pingviner. Det er præcis sådan nogle planer, der skal skabe udvikling og fremgang – ikke bare i Grenaa, men for hele Djursland. Kattegatcenteret er allerede godt i gang med at søge midler fra diverse fonde, men staten må også på banen, hvis planerne skal realiseres.
Det er helt oplagt, at flere statslige midler kommer i spil i forbindelse med den kommende finanslov. Jeg kæmper derfor i øjeblikket for at få Kattegatcenteret med på finansloven med en ekstrabevilling til at realisere de spændende fremtidsplaner for stedet.
Vi skal sørge for, at hele landet har muligheden for at tiltrække turister. Det skal ikke blot være de store universitetsbyer, der løber med hele turistomsætningen. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer steder som Kattegatcenteret. Det er baggrunden for, at jeg i øjeblikket render mine kollegaer i Folketinget på dørene for at få Kattegatcenteret med i finansloven for næsten år. Lad os håbe at det lykkedes, for det vil virkeligt betyde meget ikke bare for Kattegatcenteret, men for hele turismeerhvervet på Djursland.

Publiceret 26 August 2017 11:00