På hjemmesiden www.oplandskonsulenterne.dk kan man læse mere om minivådområder. Foto: Fulden Film.

På hjemmesiden www.oplandskonsulenterne.dk kan man læse mere om minivådområder. Foto: Fulden Film.

Landbrug:

Gratis rådgivning om vådområder

Landbrug Landmænd kan lige nu få gratis rådgivning om etablering af minivådområde.
Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 t. En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer virkemidler, som har effekt, ikke bare på egen jord, men for et vandopland
.
Staten og EU betaler for, at landmændene etablerer de såkaldte frivillige målrettede virkemidler, som omfatter minivådområder, vådområder og plantet skov. Derfor står der nu 29 oplandskonsulenter klar til at hjælpe landmændene med gratis rådgivning, hvoraf de syv er fordelt i Midtjylland.
”Vi står klar til at hjælpe landmændene med at få etableret disse virkemidler. De er velkomne til selv at kontakte en oplandskonsulent, men de skal ikke blive overrasket, hvis vi laver opsøgende arbejde de steder, hvor vi kan se, der er et velegnet areal,” forklarer Rikke Skyum, oplandskonsulent og chef for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening.
Rikke Skyum forklarer, at de landmænd, som tager imod tilbuddet, kan se frem til en ekstra bonus ved etablering af et minivådområde. 

Publiceret 29 August 2017 08:00