Arkivfoto

Arkivfoto

Borgermøde:

Med færgen over Kattegat

Arbejdsgruppe barsler med trafikpolitisk topmøde på Kvadrat i Ebeltoft. Dagsorden: Hvordan sikrer man sejlads mellem Ebeltoft og Sjællands Odde hver dag

Af
Af Lars Norman Thomsen

En arbejdsgruppe med det socialdemokratiske byrådsmedlem Christian Haubuff, Ebeltoft, som et af medlemmerne, har i lang tid arbejdet med temaet: “Hvordan sikrer vi sejlads mellem Ebeltoft og Sjællands Odde, tur-retur - hver dag - hele året.”

“Arbejdsgruppen har med glæde modtaget mange gode ideer fra borgere, der følger interesseret med i arbejdsgruppens arbejde. Ligeledes har arbejdsgruppen modtaget positive tilkendegivelser fra blandt andre Business Djursland, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols og Djurslands Turistforening og Erhverv Randers,” fortæller Christian Haubuf.

Borgermøde i vente

Arbejdsgruppen er i gang med at arrangere et borgermøde 9. november 2017 på virksomheden Kvadrat i Ebeltoft, hvor seks transportordførere fra Christiansborg er inviteret.

De seks er:

  • Kristian Pihl Rasmussen. Venstre
  • Kim Christiansen. Dansk Folkeparti
  • Karsten Hønge. Socialistisk Folkeparti
  • Rasmus Jarlov. Det Konservative Folkeparti 
  • Villum Christensen. Liberal Alliance 
  • Rasmus Prehn. Socialdemokratiet

“Vi vil bede en række af erhvervslivets tunge drenge på Djursland, der har en interesse i, at der er sejlads mellem Ebeltoft og Odden hver dag, om at udfordre de seks transportordførere,” siger Christian Haubuf.

Arbejdsgruppen har også kontaktet Molslinjens direktør, Carsten Jensen, for at snakke om mulighederne for sejlads fra Ebeltoft til Odden hver dag.

Det juridiske aspekt

Arbejdsgruppen, der mødes jævnligt, har med en juridisk tilgang gennemgået relevante sagsakter.
Der er især fokus på formuleringerne i et resumé til Økonomiudvalget i Syddjurs dateret 23. oktober 2013.
Her står der: ”Da Molslinien er et børsnoteret selskab, er deres aftale med A/S Storebælt fortrolig”.
“Vi har besluttet at undersøge, om dette er korrekt eller om det er muligt at få aktindsigt,” siger Haubuf.
Ligeledes er der i et notat skrevet: ”Jævnfør en undersøgelse A/S Storebælt har fået lavet, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der er to rederier, der anlægger i Odden Havn”.

“Vi arbejder på at fat i denne undersøgelse. Det forlyder, at der er givet adskillige afslag til et interesseret tysk rederi med baggrund i undersøgelsen. Og det vil vi også have undersøgt nærmere," siger Christian Haubuf.

Publiceret 31 August 2017 16:02