Førstehjælpere er på vej til Knebel og Nimtofte

Førstehjælpere er på vej til Knebel og Nimtofte

Hjertestop:

Lokale førstehjælpere på vej til Nimtofte og Knebel

Region Midtjyllands 112-førstehjælpere rykker ud til hjertestop eller mistanke herom i regionens yderområder

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvis du får et hjertestop er tiden afgørende. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve.
Hurtig hjælp af Region Midtjyllands lokale 112 førstehjælpere kan derfor være med til at redde liv. Region Midtjylland oprettede det første korps i 2011 og har i dag 28 såkaldte 112-førstehjælperordninger. Nu er fire nye ordninger på vej i Ry, Nimtofte, Knebel og Spjald i efteråret 2017. Det er Regionens Præhospital, som i praksis driver 112-førstehjælperordningerne.
Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet ser frem til få de nye ordninger på plads og siger:
“Vi glæder os til at etablere flere lokale førstehjælperkorps, fordi det kan gøre en reel forskel netop ved hjertestop, hvor hvert minut tæller. De frivillige førstehjælpere kan ofte nå hurtigt frem og gå i gang med den livreddende hjælp, før ambulancen kommer, fordi de i forvejen er tæt på. Det er med til at sikre et fintmasket net af akuthjælp til borgerne.”

Oversigt over, hvor der allerede nu er Førstehjælpere og hvor nye er undervejs

Oversigt over, hvor der allerede nu er Førstehjælpere og hvor nye er undervejs

Gør en forskel

De lokale førstehjælperkorps drives af Region Midtjyllands Præhospital i samarbejde med kommunen og lokale foreninger. Interessen er stor og mange har lyst til at gøre en frivillig, livreddende indsats lokalt.
Et førstehjælperkorps er typisk på 8-12 personer, som er uddannet i førstehjælp og har adgang til en hjerter-starter lokalt. Hvis en borger i nærområdet får hjertestop eller symptomer på hjertestop tilkaldes førstehjælperne via sms fra AMK-vagtcentralen, hvor de også kan få rådgivning, indtil ambulancen når frem.
“Vi har et godt samarbejde med de mange 112 førstehjælpere, som er meget engagerede og lokalkendte. De er frivillige og ikke forpligtet til at træde til hver gang, men de fleste er altid klar til at smide hvad de har i hænderne, hvis de får en sms på et hjertestop. Den indsats, som de kan bidrage med i de første kritiske minutter, giver derfor en stor tryghed i regionens yderområder,” siger Præhospitalets direktør Thomas Balle Kristensen.
Førstehjælperne er et supplement til den øvrige akuthjælp. Det er Regionsrådet, der beslutter, hvor de nye førstehjælper-ordninger oprettes. - blandt andet på baggrund af kriterier som ambulancernes responstid, befolkningstæthed og lokal infrastruktur.

Publiceret 08 September 2017 18:07