Tommy Bøgehøj, Syddjurs Konservatives bud på en ny borgmester i Syddjurs

Tommy Bøgehøj, Syddjurs Konservatives bud på en ny borgmester i Syddjurs

KV17 - debat:

Syddjurs Kommune har brug for en erhvervsdirektør

Af Tommy Bøgehøj, Konservative Syddjurs - borgmesterkandidat til KV17:

“Skuffende erhvervsklimamåling, som nr. 88 for Syddjurs, kræver handling.

Dansk Industri har netop offentliggjort deres årlige måling for kommunernes indbyrdes placering, når der måles på erhvervsvenlighed. Syddjurs gik 8 pladser tilbage, og landede på en meget lidt imponerende plads som nr. 88 ud af 96 mulige.

Målingen er delt op i 11 forskellige kategorier, hvor der opnås forskellige placeringer, dårligste placering for kommunen er som nr. 87, hvad angår brug af ”private leverandører”, bedste (eller rettere mindst dårlige) placering er som 52, når der måles på ”skatter, afgifter og gebyrer”.

De mest udfordrende placeringer, for på længere sigt at skabe en positiv erhvervsudvikling i kommunen, er henholdsvis ”Kommunens Image” som placeres med nr. 86, og ”Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden”, hvor der opnås en placering som nr. 84.

Samlet vinder er Ikast- Brande, som har vundet 7 ud af de sidste 8 år, bundplacering som nr. 96 er Odsherred, Norddjurs ligger samlet som nr. 84, og Favrskov samlet som flot nr. 12.

Årsagen til, at Syddjurs går tilbage, skyldes ikke umiddelbart, at kommunen gør det dårligere end tidligere år, men det faktum, at de øvrige kommuner gør det endnu bedre, og derved distancerer Syddjurs i konkurrencen om fremtidens arbejdspladser og dermed også potentiel tilflytning.

Undersøgelsen er lavet siden 2010, og 2017 er sammen med 2014 (også 88) den dårligste måling for Syddjurs i hele perioden, hvad kan gøres og hvad skal gøres??

Først skal der tages en aktiv beslutning om kommunens målsætning. Er man tilfreds med en bundplacering mellem nr. 80-90, skal man jo ikke gøre meget, ønsker man derimod at forbedre situationen, og det vil vi fra Syddjurs Konservative arbejde for, skal man tage aktive handlinger.

Antallet af og styrken i handlingerne afgøres af målsætningen. Syddjurs Konservative ønsker, at der i løbet af den næste 4-årige byrådsperiode skal ske en positiv udvikling, så Syddjurs kommer i den bedste tredjedel, det kræver mere end bare små justeringer.

Der skal skabes en helt ny kultur omkring erhvervsservice, så området tænkes ind i alle beslutninger, startende i byrådet og ud i hele organisationen.

Det kræver en ændret organisation med en udpeget Erhvervsdirektør med klare kompetencer på tværs af hele organisationen - og med reference til kommunaldirektør/byråd.

Der er punkter som geografi, som ikke kan ændres, men der skal fastlægges klare handleplaner på de områder som kan forbedres, Jobcentrenes service, infrastruktur, afgifter og gebyrer, kommunal sagsbehandling, konkurrenceudsættelse, erhvervsuddannelse m.m.

Med ønsket om øget antal virksomheder, arbejdspladser og dertilhørende tilflytning til Syddjurs.”

Publiceret 08 September 2017 05:45