Ole Hansen, debutant i lokalpolitik, hvis han får sæde i det nye Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Ole Hansen, debutant i lokalpolitik, hvis han får sæde i det nye Syddjurs Byråd. Arkivfoto

KV17 - debat Syddjurs:

Cykelsti hurtigst muligt på strækningen Rosenholm Slot - Hornslet

Af Ole S. Hansen, kandidat til KV17 for Socialdemokratiet i Syddjurs:

Igennem de seneste år har der været alvorlige ulykker på strækningen mellem Rosenholm Slot og Hornslet.
Den seneste foregik forleden, en tidlig morgen, hvor en cyklist blev påkørt bagfra. Han fik knust sin kæbe og måtte gennemgå operation, men kommer sig heldigvis.

Vi er mange, der undlader at cykle på strækningen, den er simpelthen for farlig. Der er massiv pendlertrafik fra det nordlige Djursland og meget tung lastbiltrafik. Dette kombineret med en relativ smal vej uden meget rabat betyder, at man som blød trafikant er meget udsat. Skal to biler passere, er der ikke plads til en cykel også.

Jeg er klar over, at der findes strækninger i kommunen, hvor der er et højt trafiktryk og brug for cykelsti eller andre trafikforanstaltninger. Ligesom at skoleveje naturligvis skal have høj prioritet. Men jeg vil alligevel opfordre til, at det nuværende byråd indarbejder denne udgift i budgettet for 2018.

Det drejer sig om en strækning på 1,3 km og med et tilskud fra den statslige cykelpulje (40 pct. af den samlede udgift) kommer udgiften til en cykelsti formentlig ikke til at overstige 1 mio. kr.

Der er mange vægtige grunde til at etablere cykelstier. Det fremmer sundheden og giver familier mulighed for at bo på landet i de mindre byer uden at skulle anskaffe sig bil nr. to, fordi familiemedlemmerne i stedet kan cykle.

Derudover vil et udbygget net af cykelstier stimulere en hastigt voksende cykelturisme. Det vigtigste er dog for mig de personlige omkostninger, som trafikofrene og deres familier udsættes for. Dem skal vi gøre alt for at undgå. En ulykke er en for meget.

Jeg kan dokumentere, at der ud over de voldsomme ulykker, som er blevet registreret af politiet, har været flere situationer, hvor cyklister har været meget tæt en på en påkørsel på strækningen. Derfor skal der gøres noget nu. Det er ansvarlig politik.

Jeg vil følge denne sag tæt, uanset om jeg er så heldig at modtage valg til byrådet den 21. november." 


Publiceret 13 September 2017 08:00