Budgettet lægger op til skattenedsættelse, et underskud og mindre service til især de ældre, der vil få mindre rengøring.

Budgettet lægger op til skattenedsættelse, et underskud og mindre service til især de ældre, der vil få mindre rengøring.

Budget 2018:

Budgetslaget bliver særligt om skatten

Byrådet har gang i gode forhandlinger om budget 2018. Men der er knaster for alle partier, som skal høvles ned.

Af
Af Tommy Loberg Jøns

På rigtig mange områder var politikere hele vejen rundt i salen enige om budget 2018 og de forhandlinger, som er i fuld gang og har været det gennem noget tid.
Det er især om det gode forhandlingsmiljø, at partierne er positive i forhold til at nå hele vejen i mål og blive enige om et budget for 2018.
Men særligt skatten og hvorvidt den skal bevares eller sættes ned kommer til at blive én af de største knaster.
De borgerlige partier peger i retning af en skattenedsættelse på 0,2 procentpoint, men det er ikke umiddelbart spiseligt for de røde partier.
“Det er ingen hemmelighed, at der for SF er nogle uspiselige ting i det her budgetforslag. Vi vil gerne bevare et akuttilbud til psykisk syge og skabe ro om juniorklubberne,” siger Kirstine Bille, mens flere byrådsmedlemmer på tværs af partier pegede på Kafé Kolind, som noget, der skal bevares.

Plads til skattelettelse

“Kafe Kolind skal have nogle trygge rammer for deres brugere, og så skal vi sørge for, at vi ikke skærer ned på vores kernevelfærd,” lød det fra Per Dalgaard (DF).
Hos Liberal Alliance var netop skatten og en kvalitetssikring af skolerne i højsædet.
“Der er plads til at sænke skatten med de 0,2 procentpoint, som vi hævede skatten med for nogle år siden,” siger Per Zeidler.
Skal skatten sænkes, så bliver det næppe med Enhedslisten bag budgettet, gjorde Jesper Yde Knudsen det klart.

Busk med i budget?

“Vi er helt med på at stemme for et budget, hvor der vil komme et underskud på op til 10 millioner kroner. Men kun hvis pengene bruges på de rette ting. Og det er altså ikke en skattenedsættelse,” siger Jesper Yde Knudsen, der har fået mandat fra løsgænger Anette Qvist Busk i forhandlingerne.
“Men jeg har ikke lovet, at jeg dermed stemmer for et budget, hvis ikke de uspiselige ting kommer ud af budgettet,” lovede Anette Qvist Busk.
Men generelt er alle partierne enige om, at det går godt i Syddjurs Kommune lige nu med penge i kassen, flere projekter i støbeskeen over hele kommunen og en fremtid, der peger i retning af flere borgere i de kommende år.
“Det går godt i Syddjurs, men vi lægger ikke op til at udnytte vores serviceramme fuldt ud, og vi burde give borgerne så meget service som muligt. Det er borgernes penge - ikke vores,” siger Jørgen Brøgger (kons.).
Samtlige partier i byrådet sendte budgetforslaget videre til 2. behandlingen og gør sig nu klar til at gå videre med forhandlingerne omkring at lande et budget, selvom der er knaster, som man ikke kan blive enige om over en bred kam.

Publiceret 20 September 2017 17:25