Thomas Jensen (i forgrunden) - talsmand for en gruppe borgere i Mørke. Foto: Lars Norman Thomsen

Thomas Jensen (i forgrunden) - talsmand for en gruppe borgere i Mørke. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

Det er muligt at finde fælles fodslaw i Mørke

Af Tomas Jensen, Sønderskovbakken 16, 8581 Nimtofte:

“16 naboer på Stationsvej og Vognmagergade i Mørke er parter i hele byggesagen om et ”Byens Hus” Mørke, fordi de får indbliksgener og skyggevirkning på deres ejendomme på grund af den påtænkte bygningshøjde på over 10 meter og for nogles vedkommende kun 2,5 meter fra skel. Disse naboer har dannet en gruppe, der gennem længere tid ved møder og mailkorrespondance har forsøgt at få ændret på dette projekt, så det kom ned i højde – som for øvrigt Byggeloven foreskriver, at man skal i forhold til øvrige bygninger i området, når man genopfører efter nedrivning.

Man er blevet inviteret til såkaldt 'dialogmøde' – men intet kunne ændres, projektet lå fast var svarene. Som en lille 'gestus' overfor de fremmøde accepterede man at lave 'frostet glas' i den påtænkte lejlighed til udlejning – hvem tror man, vil bo bag vinduer, man ikke kan se ud af? – derudover lidt plankeværk og forhøjelse af rækværk ved tagterrasse. Men intet om ændring af højden.
Man accepterede et oplæg fra nabogruppen om en 'mockup', der kunne vise, hvor højt bygningen vil blive i forhold til de øvrige i området. Denne accept trak man senere tilbage uvist af hvilken grund. Derfor arrangerede nabogruppen for egne midler et 'event' i maj måned, hvor man ved hjælp af en stor byggelift anskueliggjorde bygningens højde og omfang – hvilket kom noget bag på mange. Til dette 'event' blev der sendt direkte invitation til hver enkelt byrådsmedlem i Syddjurs Kommune – borgmester og 3 byrådsmedlemmer mødte op og fik en god dialog med de fremmødte – 4 byrådsmedlemmer havde meldt fra af andre årsager – men alle de øvrige har aldrig givet lyd fra sig. Men heller ikke dette initiativ kunne føre til, at man satte sig sammen for at finde en løsning, der kunne tilgodese alle parter. I stedet kunne man pludselig via kommunens 'Åben Indsigt' se, at udvalget for Natur, Teknik og Miljø 29. maj 2017 har godkendt byggetilladelse til det nævnte byggeri – og i indstillingen fra direktionen til udvalgets medlemmer stod bl.a: ”kan ikke se at højden afviger fra andre bygninger i området” - .
Det var dog en påstand, som nabogruppen straks måtte reagere på, og fortælle udvalgsformand Per Dalgård og direktør Poul Møller, at en sådan udtalelse måtte da bero på, at ingen af de herrer nogensinde havde været i området eller havde set de faktiske forhold. Svaret på dette var kort og godt, at naboerne kunne bare klage til Statsforvaltningen, når de havde modtaget en kopi af godkendelsen af byggetilladelsen. På grund af ferier m.v. fik naboerne først i august denne kopi, og umiddelbart efter er der sendt klage til Statsforvaltningen, med ønske om opsættende virkning på grund af kommunens tilsidesættelse af specielt Byggeloven.
Nabogruppens talsmand har sammen med andre forsøgt at komme til ordre på det ”officielle talerør” for Mørke nemlig facebooksiden 8544 Mørke – men da man begyndte at stille helt relevante kritiske spørgsmål om genbrugsidéen og Byens Hus, så blev man udelukket af moderator – her var tilsyneladende censur på, hvad der måtte skrives. Man har derfor oprettet egen Facebook-side ”8544 Mørke/Byens hus debat” – og her kan ALLE ytre sig, ingen udelukkes. Ydermere har man så den seneste haft en underskriftindsamling til støtte og opbakning for at få ændret projektet ud fra de ønsker om højden ned og overholdelse af byggelovgivningen som bør efterleves.
Dette har ført til op mod 200 underskrifter, som er afleveret til borgmester og byrådsmedlemmer i håbet om, at man ikke vil sidde disse underskrifter overhørig, men tage sagen op igen til ny forhandling med henblik på en løsning alle vil kunne acceptere og gå ind for. Man har kendskab til flere politikere som fra første færd har været imod projekt ”Byens Hus” i den form der er lagt op til. På trods af flere opfordringer har ingen politikere ønsket at udtale sig offentligt om sagsforløbet, hvilket syntes meget underligt i en tid, hvor man ønsker offentlighed om alt. Kun borgmester Claus Wistoft har stillet op hver gang, man har ønsket det, og man har haft en god dialog, men uden at han ene mand har kunnet ændre noget. Med henblik på det kommende kommunevalg håber mange i Mørke, at man kan få flere opstillede kandidaters klare holdning i denne sag.

Der må være kreative sjæle også i Mørke, som kan komme med andre forslag, der bedre tilgodeser de omkringliggende naboer. Man kunne jo for eksempel arbejde på at opføre en toetagers bygning med udnyttet tagetage og parallelt med hovedgaden, og så lave en lav sidebygning ind på grunden mod baghaver ved Stationsvej og Vognmagergade. Det vil være i stil med det, som var, og passe godt ind i det eksisterende gadebillede.

En af de ting man igen og igen er stødt på ved at samle underskrifter, er de spontane reaktioner der kommer fra alle – ”hvor er det godt, der er nogen der orker at tage kampen op med den ”magtgruppe”, der vil bestemme alt her i Mørke…” – ”Vi gider ikke ytre os, for vi bliver jordet med det samme og ikke hørt...” - ”Hvad skal vi med det hus, og hvem skal betale, når det viser sig det ikke kan løbe rundt?” – ”Har hørt der skal være cafe med mere, hvad siger de nye ejere af kroen mon til at få den konkurrence?” – og sådan kunne man blive ved. En kedelig tendens tegner sig, og det er ikke befordrende for Mørkes fremtid, hvis der graves dybere grøfter mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Så med dette læserbrev opfordres til at få skabt fælles 'fodslaw' – og ikke mindst at udvise lidt mere ydmyghed og respekt overfor det, som er etableret gennem mange år af ældre Mørkeborgere, man kan ikke overføre alle storbyens tilbud og faciliteter til et landsbysamfund, her er det ofte helt andre værdier der tæller.
På vegne af berørte borgere Stationsvej, Vognmagergade og Ebeltoftvej i Mørke.”

Publiceret 20 September 2017 09:40