Ryomgård har potentialet, også for unge, som disse gutter fra Marienhoffskolen, som har lavet et oplæg til en ny og ikke-voksenstyret streetakvtitet i Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård har potentialet, også for unge, som disse gutter fra Marienhoffskolen, som har lavet et oplæg til en ny og ikke-voksenstyret streetakvtitet i Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs:

Ryomgård en by med stort potentiale - også for unge

Af Frank Thomsen, Syddjurs Ungdomsskole og Michael Skaaning Johansen, borger i Ryomgård på vegne af deltagerne i Ryomgård-møde om unge:

“Fra mødet ”Ungdommen på dagsordenen” torsdag 14. september 2017.

Foranlediget af Michael Skaaning Johansen og Michael Stegger, begge borgere i Ryomgaard, mødtes repræsentanter fra Marienhoffskolen (Birger Graversen), Syddjurs Ungdomsskole (Frank Thomsen), SSP Syddjurs (Birgitte Bach Thomsen), Ryomgaard Realskole (Janus Laier), IF Midtdjurs (Claus Rank Jensen, Dan E. Føh) samt Ryomgaard Distriktsråd (Kirting Olesen) for at drøfte byens ”Ungesituation”, da der pt. er fokus på dette via forskellige hændelser henover sommeren samt diverse Facebook-skriverier.
Læs også: 
Ryomgård: Ungdommen på dagsordenen
Ryomgård: Det er da helt fint at mødes, men hva' så?
Mange ting blev vendt og drøftet og på baggrund af dette fandt man ud af følgende:


 • SSP-koordinator Birgitte Bach Thomsen gav sammen med repræsentanterne fra skolerne og ungdomsskolen et fint billede af, hvad der pt. rører sig blandt alle unge, samt hvordan der kan arbejdes med konkrete hændelser. De udfordringer, der er, bliver der arbejdet med på mange fronter i et tæt samarbejde med forældre og fagpersoner. Der var stor enighed om på mødet, at fokus skal være det gode ungeliv, således at Ryomgaard fortsat udvikles til et endnu bedre sted at være ung.

 • F.eks. er Marienhoffskolen i gang med planlægningen af at få etableret et nyt og spændende street-ude-område i tilknytning til skolegården, hvor den gamle tandklinik lå. Dette bl.a. udsprunget af et projekt i overbygningen på skolen, hvor temaet har været at komme med forslag til at skabe gode ungemiljøer i Ryomgaard. Samarbejdspartnere om dette projekt vil bl.a. blive Syddjurs Ungdomsskole og IF Midtdjurs. 

 • Pt. er der stor søgning til Syddjurs Ungdomsskoles aftenklubtilbud på Marienhoffskolen tirsdag og torsdag aftener. Der kommer i øjeblikket mellem 30-50 unge pr. aften, hvor det pædagogiske arbejde bl.a. er at skabe de gode relationer samt holdningsbearbejde de unge, der kan have det være med at leve op til almindelige adfærdsregler. Henover vinteren ville der forsøges med fredags-aften-åbninger med jævne mellemrum.

 • Der, hvor Ryomgaard dog stadig er udfordret, er i forbindelse med de unge, der ikke ønsker at bruge de etablerede tilbud i enten kommunalt eller foreningsregi – ”De matrikelløse unge”, som de bl.a. betegnes i diverse medier. Hvad stiller vi op med dem? Det er en meget lille gruppe, men som fylder en del i bybilledet. Det der forsøges, bl.a. fra ungdomsskolens side, er at få dem inkluderet i ungdomsskolens klubliv, samt forsøge at lytte til, hvad de kunne ønske sig at få oprettet af forskellige fagtilbud, som de syntes er interessante. IF Midtdjurs vil meget gerne være med til at etablere diverse tilbud, f.eks. idrætslederuddannelse eller hold for alternative idrætter, hvis der ytres ønsker fra de unge om dette. Både ungdomsskolen, skoler og idrætsforeningen er klar til at samarbejde om evt. tiltag. 

 • SSP Syddjurs vil i evt. samarbejde med Ryomgaard Distriktsråd forsøge sig med at arrangere en byvandring for unge og voksne, hvor der sættes fokus på, hvor der mangler belysning, skraldespande, evt. andet. Dette kan være med at skabe tryghed og ro for alle borgere uanset alder, samt give de unge muligheden for lettere at rydde op efter sig. Et initiativ, der med succes er forsøgt i andre byer i landet.

 • En idé, som også kom på bordet, var, at der kunne oprettes en ”Natteravnegruppe” i Ryomgaard, ligesom der er i Ebeltoft og Hornslet. Natteravnene er ansvarlige frivillige voksne, som skaber tryghed i bybilledet. ”Natteravnene” er en landsdækkende uafhængig organisation. ”Natteravnene” går altid i hold på tre i det offentlige rum og bærer ”Natteravnenes” karakteristiske gule jakker. Hvis der er interesserede forældre, der kunne tænke sig at gå i gang med denne opgave, kan der hentes hjælp på hjemmesiden ”Natteravnene”.

 • Alle parter rundt om bordet er nu blevet mere bevidste om byens ungesituation, og dermed er der nu endnu mere grobund for, at der kan snakkes sammen på tværs til gavn for alle unge i byen.

 • En opfordring fra de fremmødte til alle byens borgere er, at det ikke nytter noget at bruge Facebook til at diskutere og forsøge at løse problemerne. Vi skal den dårlige tone til livs på Facebook og andre sociale medier. Der skal anderledes handling til i kraft af dialog med de unge, eller ved at evt. forældre tager initiativer og sætter dagsordenen for de unge, der indimellem overskrider grænsen for god opførsel. 

 • Andre spændende idéer, der kom frem på mødet, var bl.a., at der kunne oprettes en fritidsjobportal for de unge i byen, der ønsker et job, at der kunne indkaldes til et borgermøde for børn og unge, at der kunne laves et fælles ungeråd på tværs af de to skoler i byen. Hvem der skal være initiativtager til disse ting er i ”åben udbud”, så hvis nogle i byen har lyst og tid, er det bare om at gå i gang.

 • Mødet resulterer ikke i en opfølgning, da der som nævnt er gang i flere tiltag i byen.

 • Konklusionen var, at Ryomgaard fortsat er en dejlig by med et stort potentiale også for de unge, selvom der pt. er nogle af disse, der udfordrer os.”

Publiceret 20 September 2017 13:15