Meningerne om Byens Hus i Mørke er delte i byen. Nu er huset sat midlertidigt på standby, fordi budgettet er skredet. Foto: Lars Norman Thomsen

Meningerne om Byens Hus i Mørke er delte i byen. Nu er huset sat midlertidigt på standby, fordi budgettet er skredet. Foto: Lars Norman Thomsen

Mørke:

Økonomien i Byens Hus skal genberegnes

Syddjurs Kommune fortæller i en pressemeddelelse, at det omdiskuterede hus på hovedgaden i Mørke økonomisk skal kigges nærmere efter i kortene, før byggeriet sendes i udbud

Af
Af Lars Norman Thomsen

Byens Hus i Mørke, der er en del byfornyelsesprojektet i byen, holder ikke vand, når det gælder det oprindelige budget. Det erkender Syddjurs Kommune nu.

Siden de oprindelige beregninger blev lavet for byggeri af huset er de generelle omkostninger i byggeriet steget. Blandet andet derfor blev det besluttet, at genberegne de forventede anlægspriser, inden byggeriet blev sendt i udbud. De nye beregninger viser, at det planlagte byggeri må tilpasses for at overholde budgettet, fortæller Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Tilpasses må i denne sammenhæng betyde, at projektet bliver mindre ambitiøst end oprindelig tænkt.

“Det er selvfølgelig ærgerligt, at vores nye beregninger af økonomien betyder at projektet må justeres. Det er dog vigtigt, at vi står på solid økonomisk grund, inden byggeriet sendes i udbud. Med de nye beregninger skal arbejdsgruppen i Mørke se på projektet igen. Jeg er sikker på, at Byens Hus stadig kan blive et flot hus med de nødvendige justeringer,” udtaler Kenneth Jensen, afdelingschef for kultur, planlægning og erhverv i pressemeddelelsen.

Den frivillige arbejdsgruppe i Mørke er i gang med at genvurdere projektet. En gentegning af huset vil betyde, at Byens Hus bliver mindre, ligesom der også skal ses på materialer og konstruktion. Det betyder, at der skal søges om en ny byggetilladelse for Byens Hus.

Omdiskuteret projekt

Byens Hus er tænkt som et ny medborgerhus, forsamlingshus, aktivitetshus og væksthus for Mørke og omegn.

En gruppe borgere i byen omkring Stationsvej forsøger fortsat at få overbevist de, der arbejder for Byens hus, at huset i det mindste skal være mindre i byggehøjde.

Huset er planlagt bygget på en tom grund u til hovedgaden, hvor der tidligere lå en genbrugsbutik, og det skal bygges delvist af genbrugsmaterialer og hovedsagligt for statslige midler.

Udvalget for plan, udvikling og kultur PUK-udvalget) vil på udvalgets kommende møde blive orienteret om sagen.

Publiceret 22 September 2017 13:32