SFs første ni på listen til KV17. Fra v.: Jens Rasmussen, Kirstine Bille, Marianne Als Nielsen, Leif Andersen, Kristian Herget, Morten Siig Henriksen, Ingrid boldsen, Kim lykke Jensen. Helle Røge. (foto: SF-Syddjurs).

SFs første ni på listen til KV17. Fra v.: Jens Rasmussen, Kirstine Bille, Marianne Als Nielsen, Leif Andersen, Kristian Herget, Morten Siig Henriksen, Ingrid boldsen, Kim lykke Jensen. Helle Røge. (foto: SF-Syddjurs).

KV17 - debat Syddjurs:

Retssikkerheden er truet på socialområdet i Syddjurs

Af Leif Andersen (SF), kandidat til KV17 i Syddjurs:

“Socialministeriet oplyser at for Syddjurs kommunes vedkommende er 35 procent af alle ankesager på socialområdet i 2016 blevet omgjort.

På børnehandicapområdet er 60 procent af alle ankesager i 2016 blevet omgjort.

Det betyder ikke nødvendigvis, at alle borgerne har fået for små ydelser eller at afgørelserne er forkerte. Men det betyder, at disse borgere har fået ydelser, der hviler på et forkert grundlag eller et grundlag, som ingen kan gennemskue, ikke engang Ankestyrelsen. Den situation truer retssikkerheden.

Ankestyrelsen har i efteråret 2016 undersøgt kommunernes praksis (herunder Syddjurs) om tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viser, at 60 procent af afgørelserne, hviler på et forkert eller uoplyst grundlag.
Det er ikke første gang, at Syddjurs havner i denne suppedas. For nogle år siden var det tilbud til truede børn og unge, der var mange fejl i. Det er en meget alvorlig situation for de borgere det går ud over og deres børn. Det er helt afgørende for udsatte børn og voksne, at de får den hjælp, de har brug for og at alle kan gennemskue og forstå det grundlag afgørelserne træffes på.

Når over 1/3 af afgørelserne hviler på et forkert grundlag, kan man kun opfordre den enkelte til at anke afgørelsen, hvis man er det mindste i tvivl om at en afgørelse er rigtig. Det kommende byråd skal have skarp fokus på, at afgørelserne fremover bliver truffet på rigtige grundlag.

Det vil jeg se til sker.”

Publiceret 23 September 2017 18:53