Arkivfoto

Arkivfoto

KV 17 - debat Syddjurs:

Vil I det Claus Wistoft og konsorter?

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

"Til borgmester Claus Wistoft og resten af Syddjurs Byråd. 
Kan Syddjurs Kommunes ledelse ikke bruge den akutte sikkerheds-krise i interessentskabet Aarhus Letbaneselskab I/S til at gentænke de kommende måneders etablering af letbanen gennem Syddjurs, herunder på stationerne i Hornslet, Mørke, Hedeskov, Ryomgård og Kolind? 
Fx må byrådet kunne spørge sig selv og kommunens letbane-partnere i Århus Kommune og Norddjurs Kommune:
a) For at undgå hastværk (der som bekendt er lastværk) bør det så ikke aftales, at første letbane-kørsel med passagerer i Syddjurs tidligst kan finde sted 1. januar 2019 (ca. 15 mdr. fra nu) - og at Djurslands kollektive trafik på landjorden indtil da udelukkende udgøres af rutebiler og minibusser (incl. flextrafik, teletaxa o.l.)?
b) Bør Letbaneselskabet ikke hjælpes til - i ventetiden/udsættelsesperioden - at sætte sikkerhedsseler på alle sæder i de letbanetog, der forventes at køre med op til 100 km/t til/fra Grenå?
c) Bør Letbaneselskabet ikke hjælpes til at begrænse antallet af passagerer i de enkelte tog til at svare til antallet af siddepladser? (således at letbanevognens stropper og stænger primært bruges af passagerer, som enten lige er stået på, eller som gør klar til afstigning). 
d) Bør alle 4 letbanekommuner, incl. Syddjurs, ikke øge bilisters og andre trafikanters sikkerhed ved overkørsel af letbaneskinnerne ved at intensivere lyssignaler og supplere disse med advarsels-lyde fra højttalere?  
e) Bør Århus Kommune ikke hjælpes til at lave en mere sikker letbane-passage på Løgtenvej, hvor "den snigende dræber" kommer susende med op til 100 km/t mange gange hver time (8 gange i timen i startfasen, derefter op til 16 gange i timen)? Kan man ikke lave en niveaufri skæring - og ellers en dobbeltsikret bom, som også tager højde for bilisters kørsel i tæt tåge eller snestorm?... 
f) Vil Syddjurs Kommune fjerne de træer syd for Hornslet, der nedsætter letbane-førerens udsyn - herunder hendes mulighed for at se biltrafikken på den ofte stærkt befærdede Løgtenvej? Og vil man opfordre Århus Kommune til at gøre ligeså med de træer, der står på dén kommunes område? Det forbedrede udsyn gælder naturligvis også bilisters mulighed for at se det tværkørende letbanetog, således at katastrofe-opbremsninger undgås, både på skinnerne og på vejen.... 
g) Vil Syddjurs Kommune overveje at lade Ryomgård være endestation for Letbanen nogle år, således at den østlige del af Djursland i flere år frem er togfrit og overladt til rutebiler, minibusser, o.l.? Vil kommunen ikke på den måde kunne undgå, at landsbyer som fx Koed bliver overbelastet af store traktorer og landbrugsmaskiner, der ikke længere kan bruge deres sædvanlige markvejs-overkørsler over skinnerne?"
 

Publiceret 23 September 2017 16:51