Peter Hjulmand Nielsen

Peter Hjulmand Nielsen

KV17 - debat Norddjurs:

Mage til tomgangssnak og mangel på demokratisk respekt

Af Peter Hjulmand Nielsen, næstformand i Bruger-Pårørenderådet i bostedet Ørsted:

“KV17 nærmer sig. Politikerne lover guld og grønne skove på diverse valgmøder. Der tales om demokrati, dialog med- og inddragelse af borgerne, samarbejde, social balance i budgetter, fokus på de svageste i samfundet, og støtte til de frivillige.

Er det tomme ord og floskler?

I referatet på sidste møde i voksen-plejeudvalget kan ses, at udvalget med repræsentanter fra såvel rød som blå blok i enighed har godkendt, at et administrativt oplæg om nedlæggelse af bruger-pårørenderåd sendes i høring.
Der foreslås nedlæggelse af bruger-pårørenderådene på alle kommunens bosteder for udviklingshæmmede.

Forslaget indebærer, at beboerne får deres eget råd i stedet for. Det kan accepteres og er et godt tiltag, men de pårørendes indflydelse og medspil stækkes, da de spises af med to dialogmøder om året. For udenforstående kan det se tilforladeligt ud, men ved nærmere granskning viser det sig, at pårørende mister indflydelse og kompetence. Nuværende ordning sikrer, at pårørende inddrages i en demokratisk proces om budgetter, udvikling på bostederne, de sociale tilsyn, vagtplaner mm.

De handicappede kan ikke selv udtrykke deres følelser og meninger og må have hjælp.

De pårørende gør en stor indsats med det mål, at deres familiemedlemmer får et godt og trygt liv på bostederne. Der kan nævnes talrige gode eksempler på, at samarbejdet mellem bostederne og de pårørende har medført bedre forhold og øget livskvalitet for borgerne, herunder sikring af ledsagelse og midler til ferier.

Man må spørge:
Hvad har I gang i, politikere?
Hvem af jer kan man stole på ?
Er dette første step til afvikling af borgernes indflydelse?
Ønsker man virkelig en kommune, hvor demokratiet og borgernes medspil stækkes?
Er det en gennemdrøftet strategi, og hvad bliver det næste?

Et kedeligt signal at sende til alle kommunens frivillige, som sidder i diverse bestyrelser og råd.

Et konstruktivt forslag kunne være, at kommunen trækker forslaget tilbage og i stedetfor beslutter at lave en pårørendepolitik i et nært samarbejde med repræsentanter for pårørende i alle sociale sammenhænge.”

Publiceret 30 September 2017 06:00