Sundhedsskolen. Unge og angst

Pernille Møgelvang Dohn, Underviser i ’Lær at tackle’ og Lars Møller, fmd. voksen og plejeudvalget læserbrev Igennem de seneste år har der været en stigning i antallet af unge med angst og depression. Får en ung person angst og depression kan det have store negative konsekvenser i dagligdagen. Det kan gøre det rigtig svært at komme i gang med og, ikke mindst, gennemføre en ungdomsuddannelse samt at fastholde relationer både til familie og venner. Vi oplever også dette som en udfordring for vores unge i Norddjurs. Det ønsker vi, at der skal tages mere hånd om. Tidligere var Sundhedsskolen i Grenaa med til at udvikle et kursusforløb i ’Lær at tackle angst og depression’ sammen med Komiteen for sundhedsoplysning, som var målrettet unge i alderen 15-25 år. Tilbuddet blev stoppet, da det dengang var svært at skaffe undervisere. Vi vil arbejde for, at dette tilbud kommer på Sundhedsskolens program igen, og især arbejde for, at der særligt fokuseres på kursusforløb, hvor der kun er unge med. Der er sikkert også et behov i andre aldersgrupper, men skal vi have de unge med, skal det være på ungehold med andre unge deltagere. Det er også vigtigt at have fokus på opfølgning efter kurset, enten ved at mødes fysisk eller på Facebook, som det de unge fra det første hold i Grenaa gjorde. Som ung med angst og depression kan man føle sig meget alene og have et stort behov for nogen at tale med og få hjælp fra. Skaderne efter angst og depression kan følge én i mange år og få stor, negativ indflydelse på ens liv, hvis ikke man får nogle redskaber til at tackle det. Derfor tager vi sammen fat i dette og vil arbejde for, at vi tager unges angst og depression alvorligt.

Publiceret 31 October 2017 01:00