Udvikling. Trustrup - Lyngby, fra minus til plus

Svend Janerka Saldrupvej 2 Trustrup læserbrev Udviklingen i Trustrup-Lyngby-området er vendt fra negativ til positiv. Selv i en tid hvor der tales om større tilflytning til storbyerne, sker det modsatte i lokalområdet Trustrup-Lyngby, området er i fremgang! De to byer, der ligger i et stærkt område i forhold til Grenaa, Tirstrup Lufthavn og Aarhus, vil ikke afvikles, men udvikles; det har de sidste par år vist, hvor byerne har kørt parløb i fælles udvikling af lokalområdet! Selvfølgelig er udefra kommende faktorer med til at vende udviklingen: Tirstrup Lufthavn bliver liggende og udvikles, Letbanen kommer i gang, (det gør den), Grenaa udvikles med flere erhvervsaktiviteter bl.a. på havnen, ligesom uddannelsesmulighederne i byen øges. Denne udvikling smitter af på et modent lokalområde som Trustrup-Lyngby, men den store effekt, for at et område kan udvikle sig, kommer indefra, og her står Trustrup-Lyngby stærkt med en opdateret forsyningsinfrastruktur og geografisk sammenhæng. Trustrup-Lyngby Varmeværk (TLV), der dækker begge byer, er opdateret med den nyeste teknologi, et stort solvarmeanlæg, der vil give 30 procent reduktion i varmeprisen og bringe TLV blandt de 30 billigste af 400 varmeværker i DK. Samtidig er Trustrup-Lyngby Vandværk fusioneret med Hallendrup Vandværk, administrativt lagt ind under TLV. Husstandene i alle tre områder er derfor gensidig dækket ind med drikkevand af høj kvalitet. Begge byer har store byggemodnede bosætningsområder, Nordbakken ved Trustrup og Mølletoften, samt Solhøj i Lyngby. Byerne har også et godt socialt miljø, Stationen i Trustrup og Lyngby Forsamlingshus holder jævnligt fællesspisninger og musikarrangementer og begge huse lejes ud til familiearrangementer. Trustrup har længe haft sine parker, begge tæt ved Banestationen, Lyngby indvier inden jul en ny park ved Lyngbyvej, med stor legeplads, spiseplads for børn og dagplejere og shelters til overnatninger. Der er indkøbsmuligheder og OK tankstationer i begge byer, med købmand i Trustrup og Dagli"Brugs i Lyngby, hvor man glæder sig over, at det nedlagte plejehjem nu udlejes til beboelse for Gl. Estrups medarbejdere, så det giver kunder i butikkerne. Erhvervslivet trives i byerne med mange håndværksvirksomheder og entreprenører og bl.a. med køkkenforhandling og IT-shop. Idrætsforeningen TÅIF har mange spor, håndbold, fodbold, springgymnastik, etc., som bruger Toubro-hallen, hvor det kendte ’Sjov Lørdag’ hver den første lørdag i måneden samler børn fra 0 til 18 år til fælles leg med hoppeborge, boldspil og andre fysiske udfoldelser. Efter skoletid og i aftentimerne samles adskillige fritidsinteresser i skolens lokaler: skytteklubben, harmonikaspillerne, knivmagerne etc. Der er multibane ved hallen og en MTB-bane er under etablering i skoven nær Toubro Børneby. Netop Toubro Hallen og Toubro Børneby er det, som Trustrup, Lyngby og hele lokalområdet er fælles om og samler de to byer; her er vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og skole fra 0.-6.-klasse. Efter nogle svære år er udviklingen vendt, med 15 elever i O.-klasse og en stærk ung lærerstab. Der er her, pointen skal findes; Vil politikerne følge op på denne positive udvikling og styrke skolen, Toubro Børneby, i nærområdet?. Vil man værdsætte, at børnene får en tryg opvækst og læring med identitet i lokalområdet?. Med børnene som førsteprioritet og ved at sikre skolen, kan man tænke videre på, at med udsigt til fortsat bosætning bl. a. med Letbanen og lufthavnens positive påvirkning og tilgang af arbejdspladser, kan hele området udvikles, til gavn lokalt og også for Grenaa og opland. Trustrup-Lyngby er gået fra minus til plus, vil politikerne følge trop?

Publiceret 31 October 2017 01:00