Debat:

Vi skal skabe ro i de livsafgørende øjeblikke

Af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Norddjurs Kommunalbestyrelse - kandidat til KV17:
“Forleden bragte den lokale avis et læserbrev af Cathrine de Nijs, om det præstationspres og karakterræs unge under uddannelse oplever. Jeg kan kun skrive under på, at det forholder sig sådan fra mine oplevelser som underviser på Grenaa Gymnasium. Unge er dog desværre ikke alene om, at opleve stress, depression og angst forbundet med et stigende præstationspres.
Det er efterhånden en kendsgerning, at familielivet for de danske børneforældre også er presset som aldrig før.
Dette gælder også for Norddjurs' børnefamilier, og presset kommer fra mange forskellige sider. Der er derfor behov for, at vi som fællesskab og kommune skaber RO ved nogle af de perioder, der kan føles som livsafgørende øjeblikke.
Vi skal for eksempel bevare skoler uden for de større byer, for eksempel Glesborg Skole og Mølleskolen, så et familiepar ikke skræmmes af udsigterne til en by uden liv, når de står og skal vælge bopæl. Når parret får deres første barn skal de tilbydes et forældrekursus ”En god start - sammen” og sidenhen forældrevejledning 4-12 år, hvor de kan stille spørgsmål, få vejledning og samtale med andre i samme situation. Her tænkes der især på praktiske spørgsmål og videregivelse af den gode idé forældre til forældre. Når deres barn er blevet gammel nok til institution, skal vi sørge for, at der er nok øjne på barnet, dvs. flere pædagoger end der er nu. Når barnet skal fra institution til skole skal vi fastholde ”rullende skolestart”, så barn og forældre får en rolig og tryg overgang til skolestart via SFO-ordningen.
Når deres barn bliver teenager og oplever udfordringer i livet, som Cathrine de Nijs beskrev, skal vi som kommune tilbyde gratis psykologhjælp og andre former for samtale-ordninger, hvis psykologhjælp ikke er nødvendigt eller det rette. Når tilflyttende pars barn, den unge teenager, er færdig med uddannelse og skal have job i fx det offentlige, skal vi have en trivselskonsulent, der via samtale og vejledning kan forebygge sygefravær pga fx stress.
Uanset borgernes livssituation kan vi, som kommune dog kun skabe gode tilbud som det op til borgerne selv, at udnytte og bruge. Det vigtigste er dog, at vi har tilbud på hylderne, så vi i fællesskab kan sikre RO og tryghed i de øjeblikke, hvor livet er vanskeligt eller kan føles som livsafgørende.”

Publiceret 31 October 2017 16:00