Ole Bollesen (A) (tv). Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bollesen (A) (tv). Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

På høje tid med rabatten

Af Ole Bollesen (A), Syddjurs Byråd, borgmesterkandidat til KV17:

“I Socialdemokratiet er vi stolte over, at vores små offentlige veje ikke er blevet privatiseret. Man kan ikke være bekendt at privatisere vejene med tilbagevirkende kraft – det må være logisk.

Derimod kæmper vi fortsat for at sikre alle vores små veje mod klimaændringerne. Mange af vores veje har i løbet af det sidste halve år fået et fint lag asfalt. Man hvad hjælper det, når man ikke har sikret rabatterne imod det stadig voldsommere regnvejr. Regnen skyller det fine grus væk, der skal forestille at sikre vejsiderne – og så bliver de små veje altså hurtigt ødelagt.

På baggrund af egne iagttagelser og mange borgerhenvendelser, har jeg ofte rejst dette problem i forvaltningen. Svaret er, at man er i gang med at eksperimentere med nye former for materiale i rabatterne – og at problemet også skyldes de meget større landbrugsmaskiner, der kører rundt på vejene i dag.

Men de store landbrugsmaskiner og den kraftige regn er et faktum. Det er også et faktum, at vejsiderne lynhurtigt bliver nedbrudt, hvis vi ikke gør noget. I Socialdemokratiet vil vi derfor foreslå, at man laver en overordnet plan for at sikre rabatterne med inddragelse af viden fra andre kommuner og fra udlandet.

Det er på høje tid.”

Publiceret 31 October 2017 15:24