Johannes Abildtrup, Ebeltoft

Johannes Abildtrup, Ebeltoft

Debat:

Der er noget galt i Danmark

Af Johannes Abildtrup, Ekkodalen 21, 8400 Ebeltoft:

"OPRÅB

Til imødegåelse af det stadig stigende politikerpamperi og dermed opstået politikerlede, har jeg følgende opfording til een eller flere danskere:

Forsøg at indsamle minimum 50.000 underskrifter med henblik på at får sagen behandlet i Folketinget med følgende oplæg:

TIL KAMP MOD POLITIKERPAMPERI  I DANMARK.

DER KAN IKKE VEDTAGES LOVE SOM I SÆRLIG GRAD TILGODESER POLITIKERE. DET BETYDER BL.A.:

1. POLITIKERES PENSIONSALDER SKAL FØLGE GÆLDENDE LOV FOR ANDRE DANSKE PENSIONISTER. 

2. POLITIKERNES PENSIONER SKAL  FØLGE ANDRE DANSKERES PENSIONER. DET VIL BETYDE FOLKEPENSION MED MINDRE POLITIKEREN SELV HAR TEGNET EN PENSIONSORDNING OG EN SÅDAN PENSION SKAL FØLGE GÆLDENDE DANSK LOVGIVNING SÅLEDES AT EN EVT. PRIVATPENSION KAN BETYDE MODREGNING I POLITIKERENS FOLKEPENSION.

NÅR ET SÅDANT FORSLAG BEHANDLES I FOLKETINGET VIL DET VÆRE INTERESSANT AT SE HVILKE PATIER OG HVEM, DER ER FOR ELLER IMOD."

Publiceret 11 March 2018 16:46