Ole Kragelund

Ole Kragelund

Debat Syddjurs:

Giv os boliglejere stemmeret til Syddjurs Spildevand A/S

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

“På vegne af mig selv og alle andre bolig-lejere i Syddjurs Kommune protesterer jeg hermed imod, at vi lejere ikke har nogen stemmeret ved det igangværende valg til bestyrelsen i spildevandsselskabet. Som bekendt handler valget, der slutter 18. marts, om valg af to forbrugerrepræsentanter samt to suppleanter. Altså skal der vælges i alt 4 personer ud af de 10 opstillede kandidater.

Men direktøren for spildevandsselskabet har d.d. forsøgt at forklare mig, at hverken jeg eller andre boliglejere i kommunen har stemmeret.

Direktøren baserede sine mundtlige forklaringer på selskabets såkaldte valgregulativ. Dette har jeg efterfølgende læst.

Og heri defineres ganske rigtigt, hvilke husstande i Syddjurs Kommune, der har stemmeret under den igangværende elektroniske valghandling på selskabets hjemmeside, www.syddjursspildevand.dk.

Valgregulativets punkt 4.5 lyder således, citeret i fuld ordlyd:

“Med 'husstand' menes et parcelhus, rækkehus, stuehus til landbrugsejendom, andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus m.v. med selvstændig vandmåler.”

Men også vi lejere har dog selvstændig vandmåler. Og vi betaler hver for sig direkte til Syddjurs Spildevandsselskab, helt på lige fod med ejerboliger, andelsboliger og sommerhuse.

Så hvorfor skal jeg og alle andre lejere i Syddjurs fratages stemmeretten?

Byrådet - dvs. alle 27 medlemmer, incl. borgmesteren og spildevandsselskabets bestyrelsesformand - opfordres derfor hermed til at give bestyrelsen for spildevandsselskabet besked på også at lade os lejere stemme på lige fod med boligejere og sommerhusejere.

Og I opfordres til at lade dette gælde allerede ved det igangværende valg, da næste gang først er om 4 år.”

Publiceret 13 March 2018 17:09