Gustav Bielefeldt

Gustav Bielefeldt

Debat Syddjurs:

Konservative Syddjurs lader Venstre om at hælde forurenet vand ud af ørerne

Af Gustav Bielefeldt, formand for Syddjurs Konservative:

"I forbindelse med morgenens debatter, vedrørende forurening af drikkevandsboringer rundt om i Danmark, vil Konservative Syddjurs slå vores holdning helt fast. 

Vi vil bidrage aktivt til at sikre rent drikkevand. Vi vil ikke være med til at hæve grænseværdierne, det er helt - helt forkert, og selv det mindste spor af pesticid er for meget.

Vi vil gerne indgå i muligheden for, at udlægge pesticidfrie randzoner omkring vores boringer, også af et format det kan ses. 

Hvem skal betale? I morges var der flere af miljøordførere i radioen. Særligt Venstre var uklare - ja der blev nærmest hældt forurenet vand ud af Erling Bonnesens ører.

Pengene skal dels komme fra pesticidafgiften, således at de der bruger disse bidrager. Herudover skal forbrugerne bidrage. 

De lodsejere som huser drikkevandsressourcer under deres jord, skal kompenseres for tiltag der beskytter grundvandet. Man skal så at sige kunne dyrke "rent vand" på lige fod med gode fødevarer, vedmasse eller andre råstoffer.

Konservative Syddjurs kan kun opfordre vandværkerne til kontakt med lodsejerne, om mulighederne lokalt."

Publiceret 15 March 2018 05:30