Ole Kragelund

Ole Kragelund

Debat Syddjurs:

Replik til Jan Kjær Madsen - vi lejere sammenlignes med toiletkunder

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

"Vi almenbolig-lejere skal åbenbart fortsat nægtes stemmeret ved valg af 4 forbruger-repræsentanter til bestyrelsen for Syddjurs Kommunes spildevandsselskab. Det fremgår af svar fra det kommunale spildevandsselskabs bestyrelsesformand, byrådsmedlem Jan Kjær Madsen.

Læs også: Debat Syddjurs: Giv os boliglejere stemmeret til Syddjurs Spildevand A/S

Debat Syddjurs: Syddjurs Spildevand - derfor stemmer kun ejerne, Ole Kragelund

Også selvom fx jeg og min kone betaler ca. 4.000 kr. om året direkte til spildevandsselskabet, opkrævet fra os almenbolig-lejere på samme måde som fra dem, der ejer deres bolig eller sommerhus. 

Men bestyrelsen mener åbenbart - ligesom selskabets direktør - at vi lejeres stemmeret skal opfattes på samme måde som brugerne af det offentlige toilet ved Rønde Rutebilstation. Dette toiletlokales ejer er min boligforening, som åbenbart har lejet det ud til kommunen. 

Da spildevandsselskabets direktør smed dette argument - om "at toiletkunderne vel så også skulle have stemmeret" - i hovedet på mig for et par dage siden, troede jeg egentlig, det var hans forsøg på at være galgenhumoristisk. Jeg havde jo lige givet ham en medbragt fotokopi af min seneste betalte opkrævning på ca. 2.000 kr. (for første halvdel af 2018), så han følte sig åbenbart nødsaget til at sammenligne mig med en toilet-kunde på rutebilstationen. 

Nu ser jeg i svaret fra Jan Kjær Madsen, byrådsmedlem og formand for bestyrelsen, at direktørens afvisning af at give mig og alle andre almenbolig-lejere i Syddjurs stemmeret ikke var spor humoristisk.

Tværtimod. Vi lejere bliver behandlet som andenrangs forbrugere - nogle som det 100 pct. kommunalt ejede selskab kun vil sælge til og opkræve penge fra. 

Eller som tyende - der dog fik stemmeret i Danmark samtidig med kvinderne for godt 100 år siden... 

Gad vide, om ikke der er mindst een af de 27 byrådsmedlemmer, der vil fremsætte et ændingsforslag til byrådet om IKKE at godkende valgresultatet, når det kommer op til godkendelse i byrådet, måske allerede på byrådsmødet 21. marts?"

Publiceret 15 March 2018 08:39