Debat Syddjurs:

Syddjurs - et cirkus uden lige

Af Knud Andersen, Tendrup Møllevej 134 C, 8543 Hornslet

Hej Knud

Tak for din henvendelse.

Vi er klar over at der er stier i Hornslet der ikke har samme kvalitet som i øvrige dele af kommunen. På den anden side har vi stier i stort set alle byer som er af samme kvalitet. Derfor har vi gennem de sidste 4 år haft en mindre pulje vi har dedikeret til at bringe en ensartet kvalitet over vores stisystem i hele kommunen.

Jeg har vedhæftet den handlingsplan vi arbejder efter, og af den fremgår netop denne strækning du påpeger. Den er kaldt Åen – Amaliegårdsvej. Som det fremgår af vedhæftede, så er vi netop opmærksomme på at der er stier der ikke lever op til det ønskede niveau, og at disse stier over en årrække bliver løftet til det ønskede niveau.

Kommunen kan dog ikke imødekomme, at løfte samtlige stier på én gang, hvorfor vi har lavet en plan over arbejdet. Umiddelbart vil der gå en årrække, inden samtlige strækninger er gennemarbejdet. Konkret vil der gå en årrække på forventeligt 4-5år inden strækningen mellem Amaliegårdsvej og Åen er asfalteret.

Venlig hilsen

Peter Sandell

Teamleder

Mobilitet

"For fire år siden begik vi vores livs største dumhed at flytte fra Ry til Hornslet. I Ry kunne man med bybus gratis køre til byen, købe ind og vende hjem igen en time senere, og cykelstierne var asfalterede. I Hornslet var jeg p.g.a. mistet balanceevne nødt til at investere 40.000 kr. i en én-mands overdækket miniscooter, der på ovennævnte cykelsti kører på så mange huller og revner, at man frygter, at den bliver rystet i stykker.

I fire år har jeg gentagne gange på naboers og egne vegne forsøgt at få asfalteret de maksimalt 200 meter cykelsti. Den er livsfarlig og har for nogle år siden kostet et menneskeliv. Skal der virkelig et mere til, før der sker noget? Fra vi flyttede til Hornslet, til der kan forventes en løsning, kan der altså gå op til ni år.

I øvrigt vil jeg tro, at Hornslet har danmarksrekord i dumheder. Byrådet har til huse i Ebeltoft, den fjerneste afkrog af kommunen, og arbejdsanvisningen ligger yderligere nogle kilometer uden for Ebeltoft. Bliver man i Hornslet indkaldt til møde, må man frem og tilbage anvende seks busser, en halv dag og et ikke ringe beløb.

Ethvert normalt begavet menneske kan indse, at de nævnte institutioner selvfølgelig skulle have været anbragt i Rønde.

Byrådet bestemte for nogle år siden, at hele Ågårds-området skulle have bøgehække. Det betyder, at man den største del af året flere gange hver dag kan samle visne bøgeblade op i entre og stue. Der findes hække, der kræver langt mindre pasning og oven i købet blomstrer. Hvorfor blev borgerne ikke spurgt? Det påstås jo, at vi har demokrati her i landet.

Bor man i Ågårdskvarteret, betyder en tur til midtbyen, at man frem og tilbage skal køre en kæmpe omvej og i 2. gear skal liste over ca. 30 rekordhøje vejbump. Grunden angives som hensynet til færdselssikkerheden. Men børnene på sidevejene til Tendrup Møllevej kører ud uden at se hverken til venstre eller højre, for bilernes snegletempo betyder jo, at de altid kan nå at bremse. Det er farligt, for børnene færdes jo også inde i byen, og der er ingen høje vejbump og tempoet et andet.

Hvis man skulle få et hjerteanfald, er det tvivlsomt, om en ambulance når frem i tide med udrykning i 2. gear. Det samme problem gælder selvfølgelig også brandbiler.

Ved sidste kommunevalg fortsatte de fleste tidligere medlemmer. Dog fik vi en ny borgmester, og jeg har det lønlige håb, at der kan blive rådet bod på nogle af fortidens fejl." 

Publiceret 15 March 2018 05:45