Britt Bager

Britt Bager

Debat:

Turisterne skal også være vilde med Djursland i fremtiden

Af Britt Bager, MF, opstillet på Djursland og kulturordfører for Venstre:

"Antallet af udenlandske turister på Djursland er steget med syv procent fra 2016 til 2017. Med den positive udvikling har vi nu en unik mulighed for at sætte sejlet for Djursland som en fantastisk turistdestination. Det skal vi alle samarbejde om at komme i mål med. 

Særligt de tyske, hollandske og svenske gæster besøger Djursland. At Århus har været Kulturhovedstad i 2017 har muligvis en betydning, men det står ikke alene. Djurslands mange turistattraktioner sætter imponerende mange skibe i søen for at fremhæve Djursland på turisternes danmarkskort. Vi kan på den baggrund bl.a. glæde os til nye oplevelser på Det Grønne Museum på Gl. Estrup efter massive investeringer i ombygning. Desuden kan Kattegatcenteret kaste sig ud i endnu flere spændende projekter med den øgede årlige bevilling. Hertil kommer to nye familieforlystelser i Djurs Sommerland, vi har Ree Park, Fregatten Jylland og Glasmusset, Havnemiljøet ved Bønnerup, og meget meget mere - samt strande, som ingen kan konkurrere med. 

Lokale kræfter og en kulturhovedstad i nærheden kan dog ikke gøre det alene. Regeringen har derfor også stort fokus på udvikling af turismen i hele Danmark. Allerede i 2016 præsenterede Venstre-regeringen en ambitiøs turismestrategi, der skal sikre 1/3 flere turister i Danmark i 2025. Vi har bl.a. gjort det nemmere og billigere at drive virksomhed inden for turismeerhvervet – f.eks. ved at afskaffe PSO-afgiften, lempe elafgiften for forlystelser og campingpladser. Siden har VLAK-regeringen bl.a. investeret massivt i bedre infrastruktur og udvidet bredbåndspuljen til gavn for turister og for alle danskere. Vi har også gjort det billigere for danskerne at låne til køb af et sommerhus ved at hæve lånegrænsen fra 60 til 75 pct. 

Turismen er helt afgørende for vækst og udvikling på Djursland. Derfor skal vi også samarbejde for at udvikle og understøtte den positive udvikling som Djursland oplever. I år forudser Djurslands turismedirektør, Flemming Rasmussen, overbooking i sommerperioden. Måske skal vi i endnu højere grad sprede det gode budskab om alle vores spændende indendørsaktiviteter på Djursland, så turisterne får øjnene op for alle vores perler udenfor sommersæsonen. I mellemtiden arbejder jeg for en forenkling af fradraget ved udlejning af sommerhuse til gavn for såvel turister som beboere på Djursland og i resten af Danmark."

Publiceret 02 May 2018 10:49