Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Syddjurs Byråd:

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Syddjurs Byråd:

Debat Syddjurs:

Skal vi tvinge til bortadoption i Syddjurs?

Af Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Syddjurs Byråd - medlem af Udvalget for Familie og Institutioner:

"Med ”Barnets reform” fra 2011 har der været fokus på, at udsatte børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Samtidig har der været fokus på at styrke samarbejdet omkring barnet på alle niveauer.

Det fremhæves, at barnets tarv skal styrkes frem for hensynet til forældrene. Det har i praksis vist sig nemmere sagt end gjort og der har været udfordringer, både administrativt i kommunerne, og ift den lovgivning der regulerer handlemulighederne. Feks er lovgivningen omkring adoption uden forældrenes samtykke flere gange blevet lempet for at få kommunerne til at anvende muligheden.

Jeg har sat emnet omkring bortadoption på dagsordenen i udvalget for familie og institutioner (FI), da det for en særlig gruppe sårbare børn kan være den bedste løsning – i relation til barnets tarv. Det kan f.eks. være det 4. barn i søskenderækken, hvor den biologiske mor, trods massiv støtte, ikke har vist forældreevne for de 3 første, der så slutteligt er endt i familiepleje.

Jeg mener grundlæggende, at et barn hører til hos dets biologiske forældre, og at disse skal støttes og oplæres i at varetage forældrerollen ansvarligt, men i enkelte tilfælde er det definitivt ikke muligt at opnå. Vores plejefamilier gør et fantastisk stykke arbejde, og i mange tilfælde vil familiepleje være en god og ansvarlig løsning. Men der vil fortsat være en usikkerhed omkring tilhørsforhold for barnet og hvis der ikke er udsigt til, at barnet kan ”hjemtages” kan adoption være i barnets tarv.

Flere undersøgelser viser, at anbragte børn klarer sig dårligere end andre børn. Det har fået flere kommuner, bla Lolland Kommune, til at interessere sig for adoption. I Syddjurs Kommune har vi hidtil ikke brugt adoption uden samtykke som indsats. Det kommer vi nu til at diskutere i FI, og jeg håber, vi sagligt får belyst muligheder og udfordringer. Viser det sig som et brugbart redskab, håber jeg at der er vilje og mod til at lægge det i forvaltningens værktøjskasse – til gavn for vores udsatte børn."

Publiceret 08 May 2018 09:26