Ole Hansen, socialdemokratisk medlem af Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Ole Hansen, socialdemokratisk medlem af Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Syddjurs er meget mere end grønne og blå bånd

Af Ole Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget, Syddjurs Byråd:

"Igennem den seneste tid har der været en del debat om, hvordan befolkningstallet i kommunen udvikler sig. Der har været ført helt ufrugtbare diskussioner om hvilken by, der er den største i kommunen og hvordan befolkningstallet er opgjort i Ebeltoft. Denne diskussion vil jeg ikke indlade mig på.

Læs også: Debat Syddjurs: Hornslet er reelt kommunens største by

Det gav mig i stedet lyst til at se på de enkelte byers udvikling i perioden 2010 - 2018 med udgangspunkt i tallene, der blev fremlagt i Lokalavisen for nogle uger siden.

Jeg har sat udviklingen i forhold til de enkelte byområders befolkningstal og omregnet udviklingen i procent.

Jeg blev faktisk oprigtigt positivt overrasket over flere af tallene, som fremgår af vedlagte tabel.

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at Rodskov igennem de seneste 8 år er vokset eksplosivt med 74 procent, og at Feldballe er vokset med hele 17 procent. Ligesom at Hornslet, Mørke og Rønde alle har befolkninger, der er steget med knap 10 procent.

Men det kommer nok som en overraskelse for mange, at Pindstrup i samme periode er vokset med 9,9 procent, ligesom Nimtofte er vokset med knap 6 procent. Det vidner om stærke lokale bysamfund, der er i vækst, selvom samtalen ofte tager en anden tone.

Er der så områder i kommunen, hvor befolkningstallet er vigende?

Som det fremgår af tabellen, er Knebel i perioden dalet med ca. 9 procent. Det er naturligvis et markant fald, men det spirer og bobler i området med landsbyklyngen Mols i udvikling og projektet Knudepunktet. Projekter der er stærkt forankret i lokal frivillighed og engagement.

Der er desuden en række bysamfund, hvor befolkningstallet ligger stabilt, hvilket i sig selv er positivt, når tendensen i disse år går mod stigende urbanisering og en søgen ind mod de helt store bysamfund. Her vil jeg fremhæve Lime (-1,06), Grønfeldt (-1,36) og Balle (1,34).

Ebeltoft er et kapitel for sig. Her har diskussionen også handlet om at byen kun er for ældre, og at det er et problem. Det er ikke et problem. Ældre borgere er meget velkomne i kommunen - også i Ebeltoft. At befolkningssammensætningen ændrer sig, må vi som politikere reagere på i samspil med byens borgere.

Socialdemokratiet i Syddjurs ønsker et Ebeltoft i stærk udvikling. Det er samskabelsesprojektet omkring Maltfabrikken et fint eksempel på. En gruppe borgere er gået foran i et meget visionært projekt, og kommunen placerer nogle væsentlige kulturinstallationer ind i rammerne. Dette vil give byen en forstærket dynamik på det kulturelle og kreative område. En udvikling som naturligt vil tiltrække yngre borgere også. Ligeledes vil Grobundprojektet tiltrække en gruppe af unge familier og iværksættere, der vil påvirke og være medskabende for et Ebeltoft i hastig udvikling.

Læs også: Støtte fra kampagne: Ildsjæle fra Djursland skaber nye underværker

Med dette indlæg vil jeg gerne fastholde, at vi skal se nuanceret på vores kommune. Vi skal holde fokus på vores små samfund og politisk understøtte udviklingen af disse. Kommunen rummer mange facetter, og vi skal som politikere se disse facetter og ikke ensidigt kun søge udvikling i udvalgte områder.

Vi bør se vores kommune som den er, nemlig en række af små og store lokalsamfund med hver deres styrker og særkender, men med det til fælles, at der i disse samfund er stærke lokale fællesskaber, der er attraktive. Både små og store lokalsamfund udvikles bedst, når det sker i tæt samspil med områdets borgere, distriktsråd, erhvervsliv og foreninger.

Socialdemokratiet ønsker at styrke kommunikationen med de enkelte områder i kommunen og har valgt at holde en del af vores gruppemøder forskellige steder. Forud for disse, afholder vi dialogmøder med områdets borgere. Næste gang er mandag d. 28. maj kl. 17 - 18.30 i Nimtofte. Her vil vi gerne høre hvad der optager borgerne lokalt.  Alle er velkomne."

Publiceret 13 May 2018 22:23