Carsten Skivild, formand, for Rønde Distriktsråd, har en plan klar for Rønde Midtby sammen med de øvrige i arbejdsgruppen. Foto: Lars Norman Thomsen

Carsten Skivild, formand, for Rønde Distriktsråd, har en plan klar for Rønde Midtby sammen med de øvrige i arbejdsgruppen. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgermøde: Renovering af Rønde Midtby er muligt over en seksårig periode

Det fastslår den lokale arbejdsgruppe i Rønde, som har indkaldt til borgermøde på Kulturhotellet 2. oktober

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand, nogle grundejere langs Hovedgaden samt Rønde Distriktsråd har sammen udarbejdet det fælles oplæg til en renovering af Rønde Midtby, som Lokalavisen kunne fortælle om i sidste uge. Oplægget præsenteres på et borgermøde for alle interesserede på Kulturhotellet i Rønde 2. oktober klokken 19.

"Vi har tidligere haft nogle uformelle drøftelser med nogle af Syddjurs Kommunes politikere, der alle fortalte, at hvis vi ønskede at forbedre de trafikale forhold i Rønde m.v. i henhold til 'Handlingsplanen for Rønde fra 2015,' var det nødvendigt, at vi kom med et fælles oplæg," siger Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd.

Planen følger konklusionerne fra Handlingsplan for Rønde fra 2015, der fastslog, at hvis Rønde fortsat skal være en god handelsby, skal: 1. trafikken skal være velfungerende 2. der skal være velfungerende parkeringsforhold. Handlingsplanen siger endvidere, at med den beliggenhed Rønde har, skal den være 'Porten til Nationalparken'. En grøn by tæt på naturen: 1. med begrønning af byen 2. med synlige adgange til en synlig natur.

Dagsorden:

På borgermødet 2. oktober vil arbejdsgruppen give et bud på svar på følgende fire punkter:

    hvad der kan gøres allerede nu?

    hvad der skal gøres før Rønde Hovedgade graves op af Syddjurs Spildevand?

    hvad der kan gøres undervejs i processen?

    hvad der skal gøres, når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet?

Arbejdsgruppen snakker allerede med Nationalpark Mols Bjerge og vil også lægge op til et samarbejde med Syddjurs Kommune om mulige forbedringer her nu, fortæller Carsten Skivild.

Han fremhæver, at når den planlagte opgravning af Rønde Hovedgade snart går i gang, skal Birkevej være klar til at tage den øgede trafik og tilkørslen til parkeringspladserne langs Hovedgaden. Der skal være bedre svingbane fra Hovedgaden til Lillerupvej. Tilkørslen til Birkevej fra Lillerupvej skal forbedres, og Lillerupvej skal gøres til primær vej. Der skal være et rigtigt fortov bag Meny og asfalt på hele Birkevej, således man som gående er klar over, at der her er øget trafik. Muligheden for flere parkeringspladser langs Birkevej skal undersøges og etableres.

Venstresving

"Når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet, skal der være en åben/lukket vand-rende langs nordsiden af Hovedgaden. Der skal etableres venstresvingsbaner på Hovedgaden ved Kaløtorvet og Fakta, samt nye fortovsfliser langs hele hovedgaden med et indbydende look," siger Carsten Skivild, der udgør arbejdsgruppen sammen med René Povlsen, repræsentant for grundejere langs Hovedgaden, Henriette Husted, Rønde Handelsstandsforening og Niels Trangbæk, Den selvejende institution Åben Vand.

Publiceret 28 September 2018 16:07