Bollesen: "Vores kassebeholdning er slet ikke for høj..."

Syddjurs borgmester Ole Bollesen afviser, at kommunens kassebeholdning på 240 mio. kroner er for høj, hvis man sammenligner med lokale kommuner og landsgennemsnittet

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2019 En kommunes likviditet er generelt en indikator for økonomiens sundhedstilstand og robusthed i forhold til højere udgifter eller færre indtægter end det, der kan forudses.

Likviditeten fortæller samtidig om kommunens råderum til at prioritere nye eller andre indsatser.

I forbindelse med debatten om næste års budget i Syddjurs Kommune har flere politikere og borgere med stor ivrighed diskuteret skattesænkning, skatteniveau og kommunens kassebeholdning under et.

Okay kassebeholdning

En borger, Steen Møller, Ebeltoft, og medlem af Venstre, stillede forud for byrådsmødet, hvor næste års budget blev vedtaget, spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en kommunal kassebeholdning på 240 mio. kroner og så alligevel fortsat at fastholde kommuneskatten på 25,9 procent.

Hvorfor opbygger Syddjurs Kommune store opsparinger af borgernes penge uden at kunne bruge dem. Det er ikke rimeligt, og pengene hører selvfølgelig bedre til, hvor de har hjemme; hos borgerne selv, argumenterede Steen Møller - i øvrigt uddannet cand. polit. - og på samme måde Tommy Bøgehøj, byrådsmedlem for Konservative Syddjurs.

"Jeg mener fortsat, som jeg også har givet udtryk for flere gange under budgetdebatten, at kassebeholdningen ligger på et passende niveau og bestemt ikke for højt både sammenlignet med lokale kommuner og med landsgennemsnittet – især i betragtning af de udfordringer vi har foran os," siger Ole Bollesen.

Her tænker han især på, at antallet af ældre bliver flere og flere i de kommende år.

Følgende talrække fra 2018, hentet hos Økonomi og Indenrigsministeriet, viser likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger (gennemsnitstal) og bekræfter borgmesteren i hans argumenter, mener han selv:

    Syddjurs: 5.831 kr.

    Danmark uden Region Hovedstaden: 6.440 kr.

    Region Hovedstaden: 11.497 kr.

    Hele Landet: 8.236 kr.

"Som man kan se, er vi ikke engang oppe på gennemsnittet af provinskommunerne, og vi ligger på det halve af kommunerne i Region Hovedstaden," bemærker Ole Bollesen.

Pejlemærket

Kassekreditreglen betyder at, kommunens gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder skal være positiv, dvs. at kommunens kassebeholdning, bankindestående og lignende likvide midler skal overstige kommunens kortfristede lån i form af kassekreditter m.m.

Et af Syddjurs Kommunes økonomiske pejlemærker hedder, at der til enhver tid er en samlet likviditet (kassebeholdning: En opgørelse over kommunens samlede likvide midler, dvs. indeståender i banker og forskellige typer af værdipapirer i depoter) opgjort efter kassekreditreglen på 5 pct. af bruttoindtægterne eller minimum 150 mio. kroner.

"Vores bruttoindtægter bliver offentliggjort/opgjort med det trykte budget for 2019 i december i år, men udgør 3,1-3,2 mia. kr. i 2019," skriver Thomas Møller Palner, økonomichef i Syddjurs Kommune i en mail til Lokalavisen.

"I den økonomiske politik har vi et pejlemærke om en likviditet på 150 mio. kr. eller 5 pct. af bruttoindtægterne. Sætter vi den økonomiske politiks relative mål i forhold til indtægterne er dette således ca. 160 mio. kr. i 2019," anfører Thomas Møller Palner.

Kassebeholdningen ligger på et passende niveau og bestemt ikke for højt både sammenlignet med lokale kommuner og med landsgennemsnittet – især i betragtning af de udfordringer vi har foran os

Ole Bollesen

Publiceret 31 October 2018 21:00