Sådan kommer den nye tilbygning til at tage sig ud, når den til februar 2019 står klar til brug. Skitse: Smærup & Wessman A/S - Arkitekter MAA

Sådan kommer den nye tilbygning til at tage sig ud, når den til februar 2019 står klar til brug. Skitse: Smærup & Wessman A/S - Arkitekter MAA

Pindstrup Hallen i fuld gang med at opføre multisal

3 mio. kroner er det nye byggeri på 225 kvadratmeter med både sal og depotrum anslået til at koste i runde tal

Af
Lars Norman Thomsen

PINDSTRUP Det skrider støt fremad efter planen med opførelsen af en ny 225 kvadratmeter tilbygning - multisal plus depot - i tilknytning til den eksisterende Pindstrup Hallen.

Multisalen opføres på halens langside ind mod stadion op mod klubhuset og tæt på den overdækkede stadionterrasse, der i folkemunde er døbt 'Sydkurven'.

Der bliver to indgange fra multisalen til hallen, en fra multisalen og en fra depotet, fremgår det af tegningerne, som Smærup & Wessman A/S - Arkitekter MAA har produceret.

Soklen er støbt for længst, så en optimistisk bestyrelsesformand for den selvejende institution Pindstrup Hallen, Henrik Hvid, tør godt melde ud:

"Vi forventer at afholde rejsegilde i november, og at det færdige byggeri står klar til indvielse og brug 1. februar 2019."

Hallen og klubhus er i tre tempi i løbet af de sidste årtier opført af borgere og håndværkere i Pindstrup på frivillig basis. Den daglige drift varetages af bestyrelsen, som står for administration, udlejning og vedligeholdelse.

Bløde idrætsformer

Multisalen på 162 kvadratmeter med tilhørende depot i bagenden på 45 kvadratmeter forventer Pindstrup Hallen at kunne anvende til 'bløde' former for idræt som pilates, yoga og disciplinen 'mave/balle/lår'.

"Hidtil har pilates, yoga og 'mave/balle/lår' været henvist til cafeteriaets store rum, hvor kun en skydedør adskiller rummet fra det øvrige cafeteria. Det er ikke ideelt, når der også er fodbold, håndbold eller badminton i hallen, og der kommer mennesker i cafeteriaet ," siger Glenn Bach Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Pindstrup Hallen og kasserer i IF Viking Pindstrups bestyrelse.

"Ja, det kræver ro, koncentration og plads til fordybelse at dyrke pilates, yoga og 'mave/baller/lår'," supplerer Henrik Hvid, der også ser det nye lokale brugbart til fester, receptioner og mødevirksomhed. Prisen på det nye byggeri er budgetteret til at koste 3 mio. kroner.

Et beløb, der er skaffet til huse på følgende måde:

    Idrætspuljen, Syddjurs Kommune: 900.000 kroner

    Hertil kommer støtte i to omgange fra Sparekassen Midtdjurs Fonden på i alt 500.000 kroner

"Vi har desuden en ansøgning på 350.000 kroner liggende hos Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, som vi afventer svar på," siger Henrik Hvid.

Den resterende del af finansieringen står Pindstrup Hallen selv på mål for.

Lokale håndværkere fra Djursland står for opførelsen af det nye byggeri.

Stor optimisme

Henrik Hvid ser optimistisk på Pindstrup Hallens fremtid.

"Der er kun få ledige haltider i denne sæson. Pindstrupskolen lejer hallen flittigt i dagtimerne. Det samme gør Novopan om fredagen, og så er det også glædeligt, at håndbold igen er kommet på programmet i IF Viking Pindstrup. Det mærker vi jo med det samme i Hallen," siger Henrik Hvid.

Lidt længere ude i fremtiden venter en snak borgerne imellem i byen: Er det i længden holdbart at spille på tre heste: Landbohjemmet (byens mangeårige forsamlingshus), Huset (aktivitetshus for pensionister og efterlønnere) og Pindstrup Hallen med tilhørende klubhus?

Vil det ikke snarere være en fordel at samle de tre steder i/ved Pindstrup Hallen?

"Den diskussion kommer på et tidspunkt, men vi skal respektere, at der er mange følelser forbundet med især Landbohjemmet hos den ældre generation i Pindstrup," understreger Glenn Bach Jacobsen, der, selv om han er flyttet til Ryomgård, fastholder sit engagement i idrætsforeningen.

"Men på et tidspunkt bliver det selvfølgelig nødvendigt at snakke sammen om, hvordan vi bedst forener kræfterne i byen, og det har jo også altid været Pindstrups store styrke," tilføjer Henrik Hvid.

Publiceret 06 November 2018 18:09