Foto: Aarhus Letbane

Foto: Aarhus Letbane

Letbanen: Man fester først, når man er nået i mål

Hornslet Distriktsråd takkede nej til at deltage i fælles møde om festligholdelse af Letbanens åbning i de fem syddjurske letbanebyer

Af
Lars Norman Thomsen

LETBANEN Et planlagt møde 8. januar 2019 i Kolind+ om markeringen af Letbanens åbning på Djursland, som Syddjurs Kommune havde inviteret repræsentanter fra de fem distriktsråd i de syddjurske letbanebyer: Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind - fik ikke deltagelse af Hornslet Distriktsråd.

Formand Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd, meldte simpelthen afbud, fremgår det et bilag til dagsordenen for det kommende udvalgsmøde i Natur, Teknik og Miljø:

Hvorfor begrunder Hans Nielsen i præcise vendinger i sin skrivelse til Syddjurs Kommune, som her bringes i sin fulde ordlyd:

"Jeg melder på vegne af Hornslet Distriktsråd afbud til Letbanemødet i Kolind+ tirsdag den 8. januar.

I lyset af flere års letbanehistorik synes vi, at det er for tidligt at fejre og festligholde åbningen af letbanen, der siden letbanemødet i Hornslet er blevet udskudt endnu engang.

Den 1. april, 1. maj, 1. juni eller hvornår letbanen begynder at køre efter en fast køreplan, er ikke nogen festdag. Det er den dag, hvor letbanen skal begynde at opbygge en tillid hos os borgere til, at den overhovedet kan betjene Djursland tilfredsstillende. Tilliden er ikke eksisterende hos rigtig mange borgere i Hornslet. Banen har lagt stille langt længere end planlagt, og den vil i første omgang ikke leve op til de forventninger, som vi blev stillet i udsigt, og vil sandsynligvis kun levere et marginalt bedre produkt, end det vi havde, før nærbanen stoppede.

Alt i alt har letbanen haft en uheldig start som fungerende letbane både i Aarhus by samt på strækningen til Odder, hvor blandt andet automatisk information om togforsinkelser og -annulleringer er ude af drift, og hvor tilgængeligheden for handicappede heller ikke lever op til Odder Kommunes forventninger. https://stiften.dk/odder/Byraadsmedlemmer-Arrogant-svar-fra-letbanedirektoer/artikel/549825

Hornslet er nok ikke den eneste stationsby, der har følt sig både dårligt informeret og behandlet. En situation som ikke løses ved at sige, nu holder vi en hyggelig fest for toget kører jo, så alt er i den skønneste orden.

Vi har en lang liste af både lokale og generelle kritikpunkter:

– Der kommer ikke de forventede ekstra afgange fra Hornslet – hverken mod Aarhus eller Grenaa

– Der kommer ikke kortere bom-nedetid hverken på Tingvej eller på Løgtenvej/Skrald Skov overkørslen1

– Alle tog-påstigninger i begge retninger skal foretages fra midterperronen, hvor der næppe er plads til overdækning, så man kan stå i læ i dårligt vejr –

Alle tog-afstigninger fra begge retninger skal foretages på midterperronen, hvor der ikke er megen plads på grund af ventende passagerer til tog-påstigning

– Alle passagerer skal bevæge sig fra stationsperronen til midterperronen - eller modsat

– Der bliver ikke som lovet adgang til togene fra begge perronsider, hvorved der ikke bliver adgang fra STARK siden – hvor langt hovedparten af Hornslet ligger

– Kommunen har ikke kunnet overtage de nødvendige arealområder til pendlerparkering fra Banedanmark

– Kommunen har endnu ikke lavet en acceptabel indretning af parkeringsplads området

– Der bliver næppe plads til det nødvendige antal parkeringspladser

– Toilet- og aflukkede venteområder bliver næppe færdige til starten på letbanen

– Hornslet Distriktsråd bliver taget til indtægt for, at kommunen har afholdt en uformel høring for letbanestationens naboer, da distriktsrådet har været involveret i planerne. Vi har fået meget lidt information om forhandlingerne, og under hele processen har vi protesteret kraftigt mod de løsningsmodeller, vi er blevet præsenteret for – både vedrørende busparkering/vendeplads og parkering langs Skovvej.

Vi synes, at Syddjurs Kommune bør vente med at feste for letbanen, til den opgradering og servicering, som både Syddjurs og Norddjurs Kommune samt borgerne blev stillet i udsigt, er leveret. Man fester først, når man er nået i mål."

Publiceret 09 January 2019 23:46