Jan Kjræ Madsen (Rad.V.). Foto: Lars Norman Thomsen

Jan Kjræ Madsen (Rad.V.). Foto: Lars Norman Thomsen

Lokalpolitiske tanker ved et nytår: Syddjurs tættere på grøn revolte

Gruppeformændene i Syddjurs Byråd giver deres bud på, hvad de har af forventninger til den lokalpolitiske dagsorden i 2019

Af
Lars Norman Thomsen

Jan Kjær Madsen (Radikale Venstre):

"I 2019 kommer klima, natur og miljø højt på dagsordenen. Det er også de emner som danskerne anser som de allervigtigste i denne tid.

I vores kommune skal vi fortsat kæmpe for - og med - Nationalparken og forberedelserne til etableringen af det nye velkomstcenter ved Kalø.

Og vi skal sørge for at Syddjurs bliver en langt mere aktiv spiller i bestræbelserne på at styrke den grønne omstilling. Helt konkret gennem det fælles arbejde i det nye udvalg for bæredygtig udvikling af kommunen.

Endelig skal vi i Syddjurs ( og Norddjurs) ikke opgive den vigtige kamp mod de store havdambrug, som regeringen med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (!) har skabt mulighed for at etablere ud for kysterne på Djursland."

Michael Stegger Jensen (S):

Michael Stegger (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Michael Stegger (S). Foto: Lars Norman Thomsen

"I mit indlæg i sidste uges avis fremlagde jeg, hvad vi i Socialdemokratiet vil arbejde for i 2019. Her skal jeg komme med ET bud på, hvad der vil komme flest borgere til gode.

Det tiltag, der vil være til gavn for flest borgere af de nævnte, er uden tvivl udvalget for bæredygtighed.

Dette vil kunne glæde alle, da det skal være med til at skabe et bedre miljø, sikre en stærkere økonomi og hjælpe til bedre sociale forhold for borgerne i Syddjurs Kommune.

Det bliver officielt sat igang her i januar, og det glæder vi os til.

Vi tror på, at vi med dette initiativ, kan være med til at sætte overliggeren endnu højere for området.

Derfor vil dette på sigt ikke kun gavne de 42.500 borgere i Syddjurs Kommune, men alle der vil drage nytte af vores erfaringer.

Det er en investering, der skal modvirke besparelser i fremtiden, og det er for os vejen frem. Investering og forebyggelse, der kan ruste os til fremtiden. "

Tommy Bøgehøj (C):

Tommy Bøgehøj (C): Foto: Lars Norman Thomsen

Tommy Bøgehøj (C): Foto: Lars Norman Thomsen

"Det pr. januar 2018 nye byråds skarpe sving til venstre med reelt 17 røde og 10 blå byrådsmedlemmer betyder store ændringer i kommunens fremadrettede ageren, hvor store potentielle vækstmuligheder inden for tilflytning og erhverv får sværere vilkår.

Den røde fløj har med en magtdemonstration stemt tillægsbevillinger for 2018 og et budget 2019 igennem, som øger det offentlige forbrug og sætter pres på kommunens fremadrettede økonomi.

De Konservative gik til valgkamp på at skabe en større dynamik i kommunen med lavere skat, øget erhvervsudvikling, heriblandt en kommerciel bæredygtig klimaplan samt lavere byggesagsgebyrer. Disse planer må udsættes, til bedre politiske vinde opstår, og Konservative vil nu arbejde hårdt for at undgå skattestigninger og fokusere på at skabe vækst via byudviklingsplaner som fx. Ebeltoft By &Havn, hjælp til iværksætteri med øget fokus på klyngesamarbejder samt fastholde de gode skoletilbud og den gode ældrepleje."

Michael Mikkelsen (DF):

Michael Mikkelsen (DF). Foto: Lars Norman Thomsen

Michael Mikkelsen (DF). Foto: Lars Norman Thomsen

"Syddjurs Kommune skal sætte yderligere fokus på trafiksikkerhed.

I Budget 2019 var Dansk Folkeparti med til at afsætte yderligere midler til trafiksikkerhed.

Beløbet burde efter Dansk Folkepartis mening have været større, men der kunne desværre ikke, findes yderligere midler til området i Budget 2019.

Dansk Folkeparti kommer til at arbejde for, at der bliver afsat yderligere midler til trafiksikkerhedsområdet i det budget, der skal vedtages efter sommerferien og skal udmøntes i 2020.

Konkret skal der etableres langt flere cykelstier i årene, der kommer, og Syddjurs Kommune skal fremadrettet arbejde for, at hastigheden nedsættes væsentligt, i især byområder. Syddjurs Kommune skal være kendt for at være en kommune der prioriterer trafiksikkerhed langt højere end vi gør for nuværende.

Målet må være, at der skal iværksættes trafiksikkerheds- og hastighedsregulerende foranstaltninger der, hvor der er mange brugere på og ved vejene. Cykelstier er vigtige, fordi personkredsen, som anvender disse jo ikke længere er udelukkende cykler.

Cykelstier anvendes f.eks. af elcykler, Segway´s og senest ser vi også, at motoriserede løbehjul mv. på forsøgsbasis anvender cykelstierne. Syddjurs Kommune er en blandet kommune med både by- og landområder. Antallet af de små knallert 30 bliver også flere og flere, og derfor skal vi som planlæggende myndighed tænke fremtidens transportformer ind i helheden, når vi planlægger.

I det hele taget bliver fremtidens trafikafvikling mere kompleks, og målet må være at så få som muligt kommer til skade på vejene, og at fremkommeligheden samtidig højnes i Syddjurs Kommune.

Vi skal investere i bedre trafikafvikling og infrastruktur også for at omkostningstunge hospitalsophold og i det hele taget sørge for, at følgerne af trafikuheld ikke belaster kommunekassen unødigt."

Publiceret 10 January 2019 08:30