"Vores kardinalpunkt er udelukkende et velkomstcenter, der kan holde åbent på helårsbasis og gerne også må blive hjemsted for lokale arrangementer. Hvis det vil være en bedre idé at placere parkeringspladsen på modsatte side af vejen, som Naturfredningsforeningen argumenterer for, så vil vi ikke protestere," siger Jørgen Blach. Foto: Lars Norman Thomsen

Bestyrelsesformand gider ikke i mudderkastning

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelsesformand Jørgen Blach begrunder tavshed i debatten om ny velkomstcenter med, at ingen i bestyrelsen har lyst til at debattere på det niveau, som primært modstanderne bevæger sig på

Af
Lars Norman Thomsen

VELKOMSTCENTER Det har vakt undren i flere kredse, blandt andet hos flere medlemmer af Syddjurs Byråd, at Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse stort set har glimret ved sit fravær i debatten om et nyt velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin, når nu samme velkomstcenter er et kardinalpunkt for bestyrelsen minus et enkelt medlem.

- Hvorfor denne tavshed bestyrelsesformand Jørgen Blach?

"Jeg tror forklaringen er, at det bliver en omgang mudderkastning, hvis vi i bestyrelsen går ind i debatten, og det vil vi ikke deltage i. Den måde, som debatten foregår på fra især modstandernes side, tiltaler os ikke, fordi niveauet simpelthen er for lavt, og man bliver skudt ting i skoene som slet ikke passer."

"Den proces, der pågår nu, er jo, at Syddjurs Kommune har haft en lokalplan og et kommuneplantillæg i høring, der vedrører velkomstcentret, som byrådet senere skal forholde sig til. Resultatet er Nationalparkens bestyrelse af gode grunde nødt til at afvente, før vi kan komme videre."

"Jeg vil dog gerne slå fast, at alle borgere eller foreninger, der har henvendt sig til vores sekretariat med konkrete spørgsmål, har fået svar. Så helt tavse er vi altså ikke."

- På borgermødet i november 2018 kom der et enkelt pip fra et bestyrelsesmedlem, mens flere af jeres medarbejdere befandt sig i et skydetelt under mødet. Er det en bestyrelse værdig?

"Jeg skal være den første til at beklage, at jeg på grund af ændring af mødedatoen ikke selv kunne være med til borgermødet, men det er selvfølgelig ikke god stil, at vores gode og loyale medarbejdere, der udfører bestyrelsens beslutninger, skal opleve det, som du beskriver."

- Nationalpark Mols Bjerge har allerede forsøgt at rejse midler/fundraise til et kommende velkomstcenter – uden held. Er det korrekt?

"Nej, det er ikke korrekt. Vi har ikke været i forbindelse med fonde i min tid. Hvis der har været kontakter, før min formandstid, er jeg ikke blevet oplyst om det."

- Er der indgået kontrakt med folkene bag Ny Malt (Peter Sand m.fl.) i forhold til processen med at fundraise? Hvad lyder aftalen på økonomisk?

"Vi vurderer i bestyrelsen, at vi ikke selv har kapacitet til at klare denne del. Derfor har vi søgt professionel hjælp uden for huset, og lokalt har folkene bag Ny Malt vist, at de magter opgaven. Derfor er der lavet en aftale eller forberedende kontrakt, om du vil, med dem, som har et økonomisk grundlag jeg ikke vil oplyse."

"Jeg frygter ikke, at debatten i sig selv vil gøre det svært at tiltrække interesserede fonde. De vil analysere prospektet professionelt og vurdere om et velkomstcenter har den værdi og bæreevne, som vi i Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse klart mener er tilfældet. Husk også lige på, at vi har fået mange positive tilkendegivelser. Tilhængerne har bare ikke samme gennemslagskraft som modstanderne på de sociale medier."

- Hvor mange penge skal fundraiserne lande til projektet og har de fået en deadline?

"Cirka 40 mio. kroner, men beløbet er lidt flydende på nuværende tidspunkt, fordi vi af gode grund først går i gang med den egentlige detailplanlægning, når vi ved, om lokalplanen er godkendt og på hvilke betingelser. Derfor har vi heller ikke aftalt en egentlig deadline med de, der skal stå for fundraisingen."

Publiceret 30 January 2019 18:50