Nuværende forstander på Produktionshøjskolen Djursland, Tom Jespersen, forudser pladsmangel i lokalerne i Ryomgård, når skolen 1. august 2019 overgår til at blive såkaldt FGU-skole. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Nuværende forstander på Produktionshøjskolen Djursland, Tom Jespersen, forudser pladsmangel i lokalerne i Ryomgård, når skolen 1. august 2019 overgår til at blive såkaldt FGU-skole. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård: Der bliver trængsel på Produktionshøjskolen Djursland

Når skolen i Ryomgård til august overgår til at blive FGU-skole, kan det blive trangt med pladsen

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Tiden for Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgård er ved at rinde ud. Der lukkes og slukkes med udgangen af juli måned i år. Dog således, at de elever, som har påbegyndt en uddannelse, gør den færdig.

Fra 1. august 2019 genopstår skolen i Ryomgård som en såkaldt FGU-skole. FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse.

"Den nye uddannelse er målrettet de 15-25-årige, som ikke er i job, ikke har en uddannelse eller er i gang med at tage én," forklarer nuværende forstander på Produktionshøjskolen Djursland, Tom Jespersen.

Administration i Randers

Et stort flertal i Folketinget har vedtaget en lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den forberedende Grunduddannelse er hovedvejen for de unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsesforløb for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Der er med baggrund i den nye lov etableret et kommunalt samarbejde, således at de tidligere produktionsskoler i Grenaa, Ryomgård, Randers og Favrskov, alle fortsætter i det nye regi under fællesnavnet FGU Østjylland. Administrationen samles i en fælles enhed for alle skoler, der kommer til at ligge i Randers. Kim Kabat, 55, cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i pædagogisk psykologi samt master i organisationspsykologi fra RUC, startede ved årsskiftet som direktør for FGU Østjylland.

Tre forløb

De unge får i den nye forberedende Grunduddannelse et afsøgningsforløb på op til 2 uger, hvor de kan finde ud af, hvilken af de 3 uddannelsesforløb de vil indgå i. Der bliver en:

    Almen grunduddannelse, hvor 2/3 af undervisningen er teori og 1/3 er praktik

    Produktions-grunduddannelse, her er 1/3 af undervisningen teori og 2/3 produktion

    Erhvervs-grunduddannelse, hvor 2/3 er praktik og 1/3 skole

Der vil blive tilbudt undervisning i 12 forskellige faglige temaer og i 9 almen fag.

Eleven vil ved afslutning af et uddannelsesforløb på mindst 12 uger få udstedt et kompetencebevis.

FGU-uddannelsen har generelt et forløb på 2 år.

"Syddjurs Kommune forventer, at skolen skal uddanne 100 års-elever. Det udfordrer kapaciteten på skolen i Ryomgård, når der skal optages mere end 25 flere elever end skolen har plads til i dag," siger Tom Jespersen.

Der er informationsmøde om den nye uddannelse på Produktionshøjskolen Djursland 4. april klokken 17-19.

Publiceret 22 March 2019 10:09